בית ספר מעיינות כרכור. בית ספר מעיינות נטור רמת הגולן

עם קום המדינה הפך מחנה זה למחנה מעבר ענק לעולים לעיתים הכיל 30,000 נפש ומטבע הדברים הועסקו גם שם תושבים רבים בעיסוקים לא חקלאיים תצלומי חלוצים עובדים בפרדס עיטרו, באותם ימים, כל פרסום על ארץ ישראל, ועבודת הפרדס היוותה השראה רבה גם בתחום האמנות
קו זה גרם להתמעטות מספר הנוסעים לתחנת הרכבת בחדרה, ובנדס מכר את ה לאריה אריזון, נהג "אגד" מפרדס חנה עד שנת לא היו כבישים סלולים במושבה; בשנה זו סלל הצבא הבריטי את דרך הנדיב שנקרא אז "רחוב 800"

קייטנות

ב התשנ"ח, , התקיים לראשונה במושבה בשיטת "הבית הפתוח", שבו יוצרים מציגים את יצירותיהם בסטודיו ובבתי המגורים שלהם.

בית ספר מעיינות נטור רמת הגולן
כחלק מתוכנית היישוב הכשירה פיק"א שטח - היום רח' הראשונים בפרדס חנה - שבו נבנו בתים צנועים עבור פועלים, שתפקידם היה לעבוד עבור פיק"א בהכשרת השטח החקלאי
קייטנות
ב- הוחזר "השיקשוק", ונכון ל-2019 הוא מתקיים בימי שישי כיוזמה קהילתית בוואדי של פרדס חנה
קייטנות
עבודה קשה הייתה מנת חלקם של מתיישבי פרדס חנה וכרכור, במיוחד משום שחרתו על דגלם את עקרון העבודה העברית העצמית
בית הכנסת הראשון של פרדס חנה בתמונה , נבנה לפי תוכנית של האדריכל רוזוב מחצית משפחות המושב היו עתידים להיות מחברי אחוזה, ומחציתן מועמדים של המרכז החקלאי
היה ברור לכול, שיש לטעת אקליפטוסים כדי לסמן את גבולות השטח כרבה של כרכור בין השנים — כיהן הרב

פרדס חנה

המלה "פרדס" שבשם היישוב מתייחסת ל, שהיו ענף הפרנסה העיקרי שתוכנן לתושבי היישוב החדש.

26
פרדס חנה
מקור הפרנסה העיקרי שתוכנן היה, כאמור, פרדסי הדרים
קייטנות
היא גדולה יותר מערים בולטות רבות, בהן , , , , , , ו
קייטנות
דרכי התחבורה - בעיקר מסילות הברזל - חובלו