יום חמישי באנגלית. יום העצמאות

ואת הפטרת "עוֹד הַיּוֹם בְּנֹב לַעֲמֹד" , הנקראת ב של שאינו נחוג בארץ , קוראים בלא ברכה מועצת הרבנות הראשית והרב שלמה גורן תיקנה את אמירת הלל בברכה בליל יום עצמאות, בישיבתה ביום כ"ה בניסן תשל"ד ושנתה את משנתה בשנת תש"מ
על אף שהמצווה נמשכת כל היום, הדגש בקהילות ישראל היה בעיקר על הסעודה המפסקת, המתבצעת סמוך לכניסת הצום

יום הכיפורים

אמנם יש אומרים שיש לברך 'שהחיינו' בכניסת יום העצמאות כמו בשאר , ויש אומרים שנכון לברך על בגד חדש ולכוון גם על היום.

5
יום הכיפורים
אולם מביא ה שם בשם האור זרוע שאין לעשות כן, מחשש שיבא לידי
יום הכיפורים
לדעתו של בספרו ישנה מצוות עשה מיוחדת ביום הכיפורים לשוב בתשובה, מצווה הנפרדת מהמצווה הכללית כל ימות השנה לשוב בתשובה, הוא מפרש כך את הפסוק "לפני ה', תתטהרו", כלומר, בעודכם לפני ה' היינו יום הכיפורים, אז תטהרו, שובו בתשובה
יום העצמאות
תפילת מוסף של יום הכיפורים כוללת את "" שבו מפרטים את סדר בעבר, מכיוון שזה היום היחיד שבו היה נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים ב, לבקש כפרה על העם
האחים ערערו על ההחלטה, שבוטלה לאחר כשנתיים וחצי על ידי בית המשפט העליון גם חנויות הפועלות ב אינן פועלות ביום הכיפורים, וגם רבים מהמפעלים הפועלים בכל ימות השנה אינם פועלים ביום זה
ה מספר ישעיה ומתחילה במילים "ואמר סלו סלו" מפטירין , , עד , ; האיטלקים והתימנים מוסיפים , , -; ב התחילו ב, זהו היום היחיד בשנה שבו הנשים מצטרפות לתפילת הציבור

יום העצמאות

.

יום הכיפורים
כבר בשנה השנייה לעצמאות ישראל, -, נתקלו ראשי המדינה בבעיה: ה' באייר חל באותה שנה בשבת, והיה חשש שחגיגות יום העצמאות יגרמו לחילול שבת
יום העצמאות
בתעודה המפרטת את טקסי , מתועד טיהור מקדשיהם של ו ביום החמישי לחג, תוך שימוש בפגר כבש ובשילוב תפילה של הכהן הגדול בסוף היום
יום העצמאות
למרות זאת, עדיין היו רבנים כדוגמת הרב שהורו למי שמעוניין לומר הלל - לומר אותו ללא ברכה ובסוף התפילה, מחמת מספר סיבות בהן בשל אי השלמתו של ה
לפיכך תיקנה הכנסת את חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כך שהוא יידחה תמיד מיום ראשון ליום שני, אך לא קיבלה תיקון דומה לגבי יום הזיכרון יום העצמאות חל בזמן במהלכה נוהגים בימינו , ולפעמים חלה בו אחת מ
ואלו שממש נאלצו לאכול מוסיפים קטע תפילה מותאם ב לכבודו של יום הכיפורים העיתונות החרדית המשתייכת ל יוצאת לקראת החג במאמרי ביקורת כנגד ה והמדינה שהוקמה בעקבותיה

יום הכיפורים

בפרט ניכר הדבר ב, העוסקים, בימים שלפני החג, במלחמה זו, באופן שהפך למעין מסורת בישראל.

7
יום העצמאות
מאז שימש מדי שנה כ והיווה מעמד לאומי מרכזי בימים בו היה קיים
יום הכיפורים
על פי רוב נוהגים בבתי הכנסת הרפורמים בעולם לקרוא הלל עם ברכה, בבוקר היום או בשבת שלפני במקרה שבית הכנסת לא מקיים תפילת ציבור בבוקר יום העצמאות קוראים ב שנהוגה ל עם ברכות הפטרה
יום העצמאות
במרבית הקהילות אין מברכים על יום העצמאות, ואין מברכים ברכת "שעשה ניסים"