קידוש לבנה. אותיות של קדוש לבנה

הביטויים 'נחבא אל הכלים', 'משענת קנה רצוץ' ו'מעז יצא מתוק' מקורם בתנ"ך ומנהג אשכנזים לומר אחריו הפסוק "מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה", ואחריו "יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי למלאות פגימת הלבנה", על דרך האגדה בגמרא חולין ס': וכו'
ובאמת נראה דכבר נחלקו גדולי האחרונים בשאלה זו דהנה בשו"ת נודע ביהודה קמא או"ח סי' מ"א כתב לגבי ציבור שעמד באמצע קריאת המגילה כאשר באו להודיע שרואים את הלבנה ואפשר לברך עליה ופסק להפסיק מקרא המגילה ויקדשו את הלבנה ושוב ישלימו את המגילה, ובשו"ת ספר יהושע לג"ר יהושע העשיל באב"ד אב"ד טארניפול סי' רמ"ד וכן בשו"ת שנות חיים להג"ר שלמה קלוגר סי' קל"א נחלקו עליו ותמהו איך נפסיק ממצוה שכבר עסוקים בקיומה כדי לקיים מצוה שעדיין לא בא זמנה ולא נתחייבו בה דהלא כל עוד לא ראה את הלבנה בחדושה לא נתחייב לקדשה, עי"ש לאחר בקשה זו, אנו ממשיכים באיחולים לסובבים אותנו ולכל עם ישראל: "שלום עליכם, עליכם שלום

אוֹתִיּוֹת קִדּוּשׁ לְבָנָה

The prayer, by its nature, is typically said outside at nighttime.

13
אנציקלופדיה יהודית דעת
הם סברו, שכאשר הגמרא כותבת עד ט''ז הכוונה 'עד ולא עד בכלל', דהיינו עד יום ט''ז אבל לא כולל אותו היום
אותיות של קדוש לבנה
If a holiday falls on Sunday, Kiddush Levanah is delayed until after that day
Kiddush levana
ןבטעמא דמילתא נראה דעיקר ברכת הלבנה על שהעולם נהנה מאורה, ומשו"כ אין לברך לאחר שנתכסה ואין נהנים מאורה, ודו"ק בכ"ז
דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים לדעת החיד"א וסייעתיה אין מברכים כל שהלבנה מכוסה אף בענן דק וקלוש
הברכה, הנאמרת בשעת ערב תחת כיפת השמים, הייתה כתובה בדרך כלל על שלט מחוץ לבית הכנסת באותיות גדולות במיוחד כדי להקל על הקריאה מרחוק וב בתקופה שקדמה להמצאת התאורה החשמלית ואף שמצאו להם תיקון אחר כך בעגל שלא חטאו בו, ולכן ניתן ראש חודש לנשים שתהיינה משמרות אותו יותר מאנשים

סידור/נוסח אשכנז/קידוש לבנה

ובשו"ת חתם סופר או"ח סי' נ"ו העיד שבשנת תקמ"ה שימש את רבו הגר"נ אדלר ובירך על החמה אף שהיתה מכוסה בעננים כיון שהיתה רישומה ניכר מבעד לעננים.

22
קידוש לבנה
הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל
Kiddush levana
מטבע הלשון לֹא נָס לֵחוֹ מקורו בכתוב על משה רבנו אשר בעת מותו בן מאה ועשרים שנה "לֹא כָהֲתָה עֵינוֹ וְלֹא נָס לֵחֹה" דברים לד, ז
קידוש לבנה
משמעות המטבעות האחרים: נִמְלַךְ בְּדַעְתּוֹ — 'חשב שוב על הדבר', 'שינה את דעתו לאחר מחשבה נוספת'
The moon must be visible and not totally covered by clouds and the ceremony is normally performed outside אפשרות ד: השתיקה טובה מן הדיבור
איזה מטבע לשון קרוב במשמעו למטבע 'לבלי חוק'? אפשר שעיקר הגירסה היה עד מוצאי שביעי ולא במוצאי שבת היינו עד שיעברו שבעה ימים מהמולד שאז הירח מתבסם

מעמד קידוש לבנה ארצי ב

As Rav Yehuda says: Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, Who by His word created the heavens, and by the breath of his mouth all their hosts.

ממתי מותר לומר קידוש לבנה
הרמב''ם ברכות י, יז חלק על דבריו, והבין מכך שהגמרא לא צמצמה את תחילת זמן הברכה, שכוונתה לומר שאפשר לברך מתחילת החודש - הזמן בו מתחילים לראות את הירח
עד מתי קידוש לבנה?
אפשרות ג: נמלט בעור שיניו
אוֹתִיּוֹת קִדּוּשׁ לְבָנָה
Many synagogues post the text of the prayer in large type on an outside wall, for greater visibility