פרקליטות מחוז חיפה. איתן לדרר

בתגובה ליידוי האבנים ובמטרה לחמוק מהם האיץ הנהג ברכב המשפחה את מהירות הנסיעה ככל שהנאשמת חוותה ותחווה פגיעה, לא ניתן להשוות פגיעה זו למול הפגיעה שספגה המנוחה ומשפחתה, פגיעה בלתי הפיכה כאשר שום שיקום או טיפול לא ישיבו את המנוחה לחיק משפחתה
לאור כל אלו וגילה הצעיר של הנאשמת ביקש ב"כ הנאשמת להטיל על הנאשמת עונש מאסר בפועל שיבוצע בעבודות שירות כמתואר בעובדות כתב האישום, הנאשמת נסעה במהירות בלתי סבירה ובהגיעה לצומת, לא צייתה לאור האדום ברמזור בכיוון נסיעתה, והמשיכה בנסיעה רציפה לתוך הצומת

פרקליטות מחוז חיפה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר מסאג'ור, בגין החזקת M

אם בשלב הייעוץ תמך הפרקליט בהתנהלות מסוימת לאור תפישתו את הדין הקיים, הרי שלא יהיה לו עניין בשלב הייצוג לחתור לשינוי ההלכה, כדי להצדיק את עמדתו המוקדמת.

11
איתן לדרר
הנאשמת בת 20 כיום ובת 19 בעת ביצוע העבירות דהיינו, בגירה צעירה, בעלת תעודת בגרות מלאה, לומדת לתואר ומתפקדת באופן נורמטיבי וחיובי, בעלת תכניות לעתיד ואין לחובתה הרשעות קודמות
פרקליטות מחוז חיפה
המנוחה קיפחה את חייה עת חצתה צומת ברמזור ירוק וסבורני כי תוצאה עגומה זו יכולה הייתה להימנע לולא אותה רשלנות רגעית של הנאשמת אשר תיאלץ להתמודד מידי יום ביומו, במשך כל חייה, עם תוצאות אירוע זה, כמו גם משפחתה של המנוחה אשר איבדה את יקירתה
פרקליטות מחוז חיפה: כתב אישום על מעשי שוד אלימים כנגד 2 חשודים
אך שניהם כפופים ל ונטען כי ניכרת השפעה של הקשרים בין המחלקות
אל מול נסיבותיה של הנאשמת, יש להתחשב בפגיעה במנוחה ובבני משפחתה בסופו של יום, וזאת אין לשכוח, גזירת העונש נעשית למידותיו של הנאשם הספציפי
אם כן, שיקול דעתו של בית המשפט בעת קביעת העונש הראוי, לעבירה בה הורשעה הנאשמת מורכב ממערכת שיקולים רחבה אשר לוקחת בחשבון את תוצאות התאונה ונסיבותיה וכן את נסיבותיה של הנאשמת, עמדת שירות המבחן אשר מתייחסת בין היתר גם לסיכויי השיקום של הנאשמת ואת האינטרס החברתי שבענישה ב- הוביל מהלך חסר תקדים, במסגרתו תתבע המדינה, אזרחית, נאשמים בתקיפת שוטרים

איתן לדרר

הנאשמת התנצלה בפני משפחת המנוחה.

21
פרקליטות המדינה
בשל התאונה, איבדה המשפחה את עמוד התווך ואמה המבוגרת של המנוחה נאלצה לשכול את בתה ללא כל סיבה
איתן לדרר
לכשייקבע מתחם הענישה, יקבע בית המשפט את העונש המתאים, בתוך המתחם, אשר יוטל על הנאשם וזאת בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה המפורטות בסעיף 40יא' לחוק
איתן לדרר
במקרים של עבירות קלות, הנידונות ב, כעבירות תעבורה, עבירות סמים קלות, ושאר עבירות שהעונש עליהן אינו כבד, מטפלים תובעים משטרתיים
בהקשר לנוהג בארצות הברית הוזכר כי חשיפת מוקדמת של הצד השני לטיעון המשפטי בשלב הייעוץ עלולה ליצור בעיה לממשל בדיון שיתקיים בבית המשפט ברכב נסעו זוג הורים ושלושת ילדיהם בני 5,3 וארבעה חודשים
כפי שנכתב: "קיימים בגירים צעירים לא מעטים, אשר החוק רואה בהם בגירים, אך מבחינה פסיכולוגית והתפתחותית, מתקיימים בהם מאפיינים של קטינים לאור גילה של הנאשמת והחובה להגיש תסקיר בעניינה, הופנתה הנאשמת לשירות המבחן

פרקליטות מחוז חיפה: כתב אישום על מעשי שוד אלימים כנגד 2 חשודים

תקופת הפסילה תחושב מיום 01.

10
פרקליטות מחוז חיפה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר מסאג'ור, בגין החזקת M
מטרת העל של המטה לאכיפה כלכלית משולבת היא להגביר את אפקטיביות האכיפה על ידי הפרקליטות, באמצעות חוליות אכיפה כלכלית במחוזות הפרקליטות, ובאמצעות הרפרנטים המקצועיים ביחידות הפרקליטות השונות
פרקליטות המדינה
דוגמה נוספת היא הנחיה מס' 14
פרקליטות מחוז חיפה
כתוצאה מהתאונה נפגעה המנוחה קשות, נגרמה לה חבלה רב מערכתית ומותה נקבע במקום