הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. לראשונה: הפרקליטות חויבה לפרסם רשימת הנחיות פנימיות

שיקולים הנוגעים למתלונן או לקורבן העבירה עו"ד רענן גלעדי, שייצג את העותרים, מסר כי "ההתפתחויות האחרונות בעתירה הן בשורה חשובה ביותר לציבור גדול של אזרחים, אשר באים במגע עם הפרקליטות או עם גופים שמונחים על-ידי הפרקליטות כמו המשטרה , וצריכים להכיר את ההנחיות ואת הנהלים שלפיהם גופים אלה פועלים
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין עיכוב הליכים פליליים הוא התמוטט על דוכן העדים והשופטים שזיכו מחמת הספק את אבוחצירה קבעו כי "תשובות השקר שלו הן שגרמו לתשישותו במהלך החקירות על ידי הסנגוריה"

לראשונה: הפרקליטות חויבה לפרסם רשימת הנחיות פנימיות

השופט וינוגרד קיבל את הבקשה באופן חלקי וקבע כאמור כי תוך 3 חודשים עליהם לסיים את הבחינה ולפרסם את רשימת ההנחיות.

עד מדינה
רשימת ההנחיות כוללת הנחיות פרטניות המסייעות לעבודת הפרקליטות ונוגעות בין היתר למדיניות לעניין הטיעון לעונש לאחר תיקון חוק העונשין, הגשת כתבי אישום שלא כלולים בהנחיות פרקליט המדינה, נקיטת הליך אזרחי נגד מפגעים לשם שיפוי המדינה ועוד
עד מדינה
דוגמאות להליכים פליליים שעוכבו בעקבות בקשות שהגיש משרדנו ליועמ"ש
עד מדינה
בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד רענן גלעדי והיועצת המשפטית של התנועה, עו"ד איה מרקוביץ, נטען כי על הציבור לדעת לפי אילו הנחיות פועלת הפרקליטות מעבר להנחיות פרקליט המדינה, גם בדרגים הנמוכים יותר
בהתאם לעיקרון זה, בעבירות של תעדיף המדינה להפוך את המשחד לעד מדינה, משום שיותר משחשובה ענישתו על שנתן שוחד, חשובה ענישתם של עובדי הציבור שקיבלו שוחד, ובכך מעלו באמון הציבור אלא שגם לאחר מסירת מספר זה, הפרקליטות הודיעה כי היא מתכוונת שהמשנים לפרקליט המדינה ופרקליט המדינה עצמו יבחנו את ההנחיות הפנימיות לפני פרסומן, ולכן הם זקוקים לפרק זמן של חצי שנה לפחות
מדובר בשינוי המצב הקיים, בו ההנחיות המפורסמות באופן יזום על-ידי הפרקליטות הן הנחיות פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בלבד מצער שבמשך שנים הפרקליטות - שאמונה על אכיפת שלטון החוק - לא קיימה את החוק המחייב אותה להעמיד לעיון הציבור את מאות ההנחיות הנסתרות שייחשפו כעת בזכות העתירה"

לראשונה: הפרקליטות חויבה לפרסם רשימת הנחיות פנימיות

שיקולים מוסדיים של התביעה ושל בתי המשפט.

4
עד מדינה
עוד נטען כי הנחיות המפרשות את החוק אינן בגדר הנחיות מינהליות המחייבות פרסום, כי הפרקליטות עומדת בדרישות החוק, וכי איתור ההנחיות כרוך בהשקעת משאבים לא סבירה
עד מדינה
הנחיות שניתנו מדרגים נמוכים מפרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה, בהם משנים לפרקליט המדינה, פרקליטי המחוז ומנהלי מחלקות - לא פורסמו
עד מדינה
ערך זה עוסק במושג משפטי