יוסף גרושי. חשד לנקמת דם: יוסף ג'רושי, אשתו נואל ובתם בת ה

בדרכם של ה מזרחה, דרך ערי ו, נשמעה הקריאה לחסל את ה מבית: היהודים ברמלה חייתה קהילה גדולה ופעילה, והעדה הבולטת ביניהם הייתה ה יוונים-אורתודוקסים שהחזיקה בשתי כנסיות לפחות
עד כמה ירדה העיר מגדולתה אפשר ללמוד מן העובדה, שבשנים —, העדיפו שליטיה ותושביה השונים להימלט ממנה, בכל פעם שקרב אליה אויב, או למוסרה ללא קרב - והדבר קרה לא פחות משש פעמים דפנותיה עשויות מסותתת, והיא טויחה מבפנים ומבחוץ כדי למנוע חלחול

היסטוריה של עם ישראל

במהלך הוקמה על שטח זה אכסניה מפוארת, ומאוחר יותר הוא זוהה עם ביתו של ונתקדש.

רצח משולש בצפון: בני זוג ממשפחת ג'רושי ובתם בת ה
מערכת מכתבים חזון נחמד הוא גם מערכת המכתבים בהספרות הזאת, כי גם על אלה פקחו עיניהם דורשי שלום העם ומבקשי טובתו, וגם בם שָמו מעינם להורות דרך וללמד דעת
שפת יהודית־אשכנזית וספרותה מקץ המאה עד קץ שנות המאה / אלעזר שולמן
והנה מקור ענין זה בתורת חיים פ' ויחי הוא במאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ה ח"א פ' וארא וסוף המאמר שם הוא ד"ה וילקט יוסף בתורה אור ויגש בשינוי הסדר
שפת יהודית־אשכנזית וספרותה מקץ המאה עד קץ שנות המאה / אלעזר שולמן
במרחב לוד-רמלה עוברים הסעיפים השונים של הדרך המוליכה מ ל, ו
אריה חורשי כותב כי התחלת הבנייה של העיר הייתה בשנת 710 בעיר פעלו מוסדות בנקאיים שהעניקו אשראי לסוחרים, אפשרו הפקדות כספים ו המחאות ונתנו תמיכה פיננסית לחיי הכלכלה
הפרעות הגדולות הראשונות התרחשו ב- ונודעו כ, בעקבותן קמה - ארגון יהודי צבאי שמטרתו להגן על היישוב העברי היא הייתה המרכז הפוליטי והכלכלי, לא רק של ג'נד פלסטין כי אם של אזור נרחב ביותר, ושמה נודע ברחבי העולם המוסלמי

שפת יהודית־אשכנזית וספרותה מקץ המאה עד קץ שנות המאה / אלעזר שולמן

על פי פרשני הקוראן, הגבעה עם המעיין מקום המבטחים , אליה הביא אלוהים את מרים וישו, והמוזכרת בסורת אלמאמנין, כג:52, היא רמלה.

17
היסטוריה של עם ישראל
חפירה נוספת במתחם בוצעה על ידי מ' בן דוב בשנת 1980, באזור הקיר הצפוני של המסגד
שפת יהודית־אשכנזית וספרותה מקץ המאה עד קץ שנות המאה / אלעזר שולמן
ממלכת יהודה המשיכה להתקיים עד שנת
תגובות למגלגלים מיליונים בשנה: תכירו את משפחת ג'רושי
הוא אבי שני גאונים מפורסמים גם הם, ונכדו בן בתו המלומדה, הוא הגאון בעל חות יאיר