סמל מדינת ישראל. הסמלים הלאומיים של מדינת ישראל

אך ,הצעתם של האחים נבחרה בתאריך:י"א שבט תש"ט סמל המנורה - הזוכים: האחים שמיר האחים שמיר, צילום אביב מוזססמל המדינה היה בוודאי משאת נפשם של כל הגרפיקאים
מנורה זו מנציחה את חורבן בית המקדש ולקיחת היהודים בשבי מלך מבית דוד, שסימל את ההנהגה המדינית ואת הריבונות

ביאור:סמל המדינה

אבל ציור הצבי עורר שאלות.

3
סמל מדינת ישראל
לדבריו, האיילה השלוחה הייתה סמלו של שבט נפתלי
מנורת הזהב וסמל מינת ישראל
תהלוכת ניצחון זאת עם המנורה הונצחה בתבליט המפורסם בשער טיטוס ברומא
סמל המדינה
לכבוד טיטוס נבנה שער הניצחון ברומא שקושט בתבליטים של כלי המקדש והמנורה בראשם
אני מצרף לרשימה זו כמה הצעות של ציורי צבי למיניהם, שהתחרו בצבי הקליל והאצילי שעיצבו האחים שמיר סיפור עיצוב הבולים היה כמובן קשור בתחרות בין מעצבים, וכך גם סיפור עיצוב הלוגו של הדואר הלאומי
ב חיו הכלבים ככלבי להקה פראיים יורם שמיר העביר את הסריקה למכון שנקר לתיעוד גראפי

ביאור:סמל המדינה

עיצוב המנורה לא נראה הולם בעיני חברי הוועדה, והם העדיפו את העיצוב המופיע בתבליט שער טיטוס.

סמל המדינה
סמל מדינת ישראל
מה ביקשו במכרז להפקת סמל המדינה? בישראל נטועים כיום כ-340 אלף דונם של זיתים, מהם מיוצרים, מדי שנה, למעלה מ-15 אלף טונות של שמן ומעל כ-24 אלף טונות זיתים למאכל
סמל המדינה
אלה הובאו בפני מועצת המדינה הזמנית, והמועצה החליטה לבחור בהצעה שהגישו המעצבים האחים גבריאל ומקסים שמיר
לדעת הרמב"ם הקנים לא היו עגולים אלא ישרים התבליט בשער טיטוס הרשע ברומא
ההצעה הזוכה הייתה של האמן אוטו ואליש, שצייר על הבולים מטבעות עתיקות אלא כולה באה מחתיכה אחת ומקיש בקורנס וחותך בכלי האומנות ומפריד הקנים אילך ואילך

סמל מדינת ישראל

שלוש ההצעות שהגיעו לגמרלגמר הגיעו האחים שמיר, אוטה ואליש, שידוע בזכייתו בעיצוב בולי הדואר הראשונים, והגרפיקאי סטרוסקי.

מנורת הזהב וסמל מינת ישראל
סמל המדינה
מתברר, שאת הסמל עיצבו האחים גבריאל ומקסים שמיר
ביאור:סמל המדינה
הוא מוכר עוד מימי ה ומופיע ב באתרים בני אלפי שנים