יהודית כץ. יעקב (היסטוריון)

זהו ספרו האחרון של כ"ץ ספר זה הוא אסופה של מאמרים בנוגע ללאומיות היהודית המודרנית ובנוגע ליחסה לדת ולמסורת
עם קליטתו באוניברסיטה העתיק ב- את מגוריו ל בברטיסלבה שמע כ"ץ את נאומיהם של הרב בר-אילן , ו והזדהה עם המגמה המשותפת לשלשת הנואמים, דהיינו: ראיית בניין הארץ כתפקיד ראשוני של הדור

יעקב (היסטוריון)

קודם לעלייתו ל שהה שנה ב במטרה להשתלם בלשון ה.

11
כלים ויישום פסיכולוגיה חיובית
הספר נחשב עד היום לספר יסוד בתחום ההיסטוריה היהודית בעת החדשה
יהודית כץ
עורך העיתון ביקשו מכ"ץ להמשיך ולכתוב מאמרים
כלים ויישום פסיכולוגיה חיובית
במהלך הקריירה האקדמית שלו בארץ ובחו"ל הדריך עשרות תלמידים בכתיבת עבודת דוקטור
ספר זה מתאר את חיי החברה היהודית בדורות שלפני החסידות וההשכלה ובזמן הסמוך לתנועות אלו, בפולין, ליטא ובארצות גרמניה משם עבר ללמוד כשנתיים בישיבה אשר בקהילת עד שהגיע בשנת ל, הסמינר האורתודוקסי הראשי בכל הונגריה הישנה
בספר זה עוסק כ"ץ במושג בשנים הבאות הסכים לשמש פרופסור אורח רק לתקופות קצרות

יהודית כץ

את עבודת ה הגיש באביב בנושא.

17
יהודית כץ
מאמר ראשון כתב ב- לעיתון האורתודוקסי מ Zsidó Ujság
יעקב (היסטוריון)
שני הפרקים האחרונים של החיבור עוסקים ב'שואה והיישוב בארץ ישראל' וב'מדינת ישראל - הישגיה ומחדליה'
יעקב (היסטוריון)
עיקר תגובותיו התייחסו לשאלות דת ומדינה ולנושאי הלכה