תנאים לקבלת דמי אבטלה. דמי אבטלה לאחר הלידה

שיעור האבטלה במשק ירד מעט ועמד על 3 לצד רבים שמצויים מזה תקופה ארוכה בחל"ת, שפורסמו אתמול ג' מלמדים גם על עלייה במספר המפוטרים על רקע הגידול במספר הנדבקים בנגיף וההגבלות החדשות על מקומות העבודה
להורדת אבטלה חותמים בלשכת התעסוקה במיוחד הוחמרו תנאים אלו בנוגע למובטלים בקבוצת הגיל הצעירה ולאלו שאין להם תלויים כלומר שאינם תומכים כלכלית באנשים אחרים

דמי אבטלה לחיילים משוחררים משירות צבאי

רצוי לקרוא את המאמרים הרבים באתר זה כדי להגיע מוכנים ולוודא שקיבלתם את הסכום שמגיע לכם.

13
פוטרתם או נשלחתם כך תקבלו דמי אבטלה
ישנם מקרים שבהם גם עובדים עצמאים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה
דמי אבטלה לחיילים משוחררים משירות צבאי
החלטה בתביעה זו תחייב גם את המוסד לביטוח לאומי, שיעניק למובטל את ימי זכאותו באופן רטרואקטיבי
דמי אבטלה לחיילים משוחררים משירות צבאי
למרות זאת, אם ב-10 ביוני 2020 טרם פסק הכיסוי הביטוחי, הוא יישמר למשך 12 חודשים מיום ההפקדה האחרונה בתנאי שבחיסכון הפנסיוני נצבר סכום המאפשר את המשך הביטוח, או שהעובד יפקיד את הסכומים הנדרשים בעצמו במהלך תקופה זו
לעיתים מחויבים מובטלים לקבל גם עבודה שאיננה תואמת את והכשרתם ערב תחילת האבטלה, או עבודה המרוחקת ממקום מגוריהם, וממי שמסרב לקבל עבודה המוצעת לו נשללים דמי האבטלה או חלקם המטרה היא שאנשים לא יועסקו ויפוטרו לחליפין ויקבלו דמי אבטלה בכל פעם, מבחינת המדינה, דמי אבטלה צריכים להיות מוענקים אחת לכמה שנים לכל היותר
ישנם מקרים מסוימים בהם ניתן לקבל דמי אבטלה גם אם אינכם בטווח הגילאים הזה, למשל - חיילים ששוחררו משירות חובה, לא בשל סיבתי התאמה , בנות שסיימו תקופת התנדבות בשירות לאומי של 24 חודשים, בנות שהפסיקו את השירות בשל נישואין, בן 20-18, שצה"ל פטר אותם משירות חובה, בן 20-18, שהם המפרנסים היחידים של משפחתם ועוד אוכלוסיית יעד — מי זכאי? המכסה תלויה בשאלה מתי התחלת לקבל דמי אבטלה, כמה זמן הפרשת לביטוח לאומי בטרם החל"ת, מה גילך ומה מצבך המשפחתי"

זכאות לדמי אבטלה (מושג)

במהלך השנים נעשו יוזמות שהרחיבו במידת מה את הזכאות לקבלת דמי אבטלה.

אבטלה: מתי, כמה ולמה? כל הפרטים שאתם חייבים לדעת!
מי זכאי ל דמי אבטלה? מספר ימי אבטלה מספר ימי האבטלה שהעובד רשאי לקבל בגינם תשלום דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית, נקבע לפי מספר הימים שמגיעים לו בהתאם לתנאי הזכאות, בניכוי הימים שכבר ניצל כשלא היה בהכשרה מקצועית
תנאי הזכאות
חשוב לפנות בפעם הראשונה לשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה
פוטרתם או נשלחתם כך תקבלו דמי אבטלה
לפי שיטה זו מותנה תשלום דמי אבטלה בחברות באיגוד המקצועי
למשך כמה זמן אנו זכאים ל דמי אבטלה? במקרה למשל שאתם רשומים בתעודת הזהות עדין כגרים אצל ההורים אבל בפועל גרים ביישוב אחר ותודה לגולשת שעזרה לנו והמקרה הנ"ל מייצג אותה היסטוריה ראשית דמי האבטלה בקופות עזרה הדדית של אגודות פועלים
תשלום דמי אבטלה איננו נוהג בכל מדינות העולם, בין משום המחלוקת העקרונית בדבר ההצדקה לשלמם ובין משום מצבן ה הרעוע של חלק מן המדינות והחולשה של מערכת הביטחון הסוציאלי בהן בכלל אם בחרתם ללמוד את אחד מהמקצועות הבאים: ריתוך לסוגיו ומסגרות, עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו, מבלטנות, מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת, הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות - התמחויות במתכת או בפלסטיקה, טקסטיל - הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה, בישול אתני, אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי, מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות, סייעות מאומנות ועובדי ייצור באלקטרוניקה - אזי ישולמו לכם דמי אבטלה בשיעור מלא

אבטלה: מתי, כמה ולמה? כל הפרטים שאתם חייבים לדעת!

אם את מעוניינת להשתלב בעבודה ולהפסיק לקבל דמי אבטלה, עליך לדעת כי החוק אוסר על מעסיקים לשאול את המועמדת לעבודה בראיון אם היא בהיריון או מתכננת להיכנס להריון.

7
פוטרתם או נשלחתם כך תקבלו דמי אבטלה
התשלום עבור חודש האבטלה הראשון הוא במועד לא קבוע, והוא תלוי בתאריך שבו הגשתם את התביעה וזמן הטיפול בכל סניף
סיבות להפסקת עבודה והשפעתן על דמי האבטלה
במרבית המדינות שבהן נוהג תשלום דמי אבטלה הם משולמים בדרך כלל רק למי שנרשם כמובטל בלשכת העבודה המקומית, על מנת ליצור לו תמריץ לחפש עבודה ולא להישאר מובטל
תקופת אכשרה לדמי אבטלה (מושג)
במקרה כזה, היא נתפשת על ידי לשכת התעסוקה כאדם שיכול לחזור לעבודתו ולכן אינה נזקקת לסיוע הלשכה