פסגה סכנין מודל. מערכת מודל

רבים מהמודלים המדעיים הם - דהיינו, הם מתארים את המערכת בעזרת כלים ניתן להכליל בזה גם כלים או כלים מ כך למשל קיימים זנים של עכברי מעבדה אשר הוכלאו במשך עשרה דורות עם אחיהם, עד אשר הגנום שלהם הפך לאחיד ו לחלוטין
המרכז פועל לתת מענה ללמידה מרחוק ולמידה משלובת ומחזק את הצוותים מקצועית בצל מגפת הקורונה מחולל ההוראה הדיגיטלי מציע שילוב של מיומנויות, ערכים ופרקטיקות שבהם כדאי להשתמש להוראת היחידה בכיתה לפי יעדי השיעור

מרכז פסגה נווה מדבר

.

היחידות שלי
אז קדימה — היכנסו למחולל ההוראה ו'תפרו' את השיעור שלכם לפי מידות תלמידיכם
מדריך כניסה למוודל
מחולל ההוראה מאפשר למורים לגרור את התכנים המוצעים לשיעור האישי שלהם ולהוסיף חומרים נוספים לפי שיקול דעתם חומרי מקור, סרטונים, הפעלות ועוד
היחידות שלי
כך לדוגמה מייצגת ניתוח של אזורים גאוגרפיים על פי מאפיינים שונים, לפי תכליתה של המפה; חיילים מתאמנים על באזור המדמה עיר; בגדים מוצגים על ידי דוגמנים ודוגמניות, המהווים מודל ללבישה של הבגד; לפני הכנסת לשימוש, מתבצעים ניסויים ב, המדמה תעופה אמיתית; חוקרים משתמשים ב על מנת לנתח תופעות בכל תחומי המדע - , ולעיתים אף ב
המרכז מציע מגוון מרחבים להתפתחות אישית ולמידה מקצועית של עובדי הוראה ושל בתי הספר במגזר הבדואי כארגונים לומדים ויצירתיים ברוכים הבאים למחולל ההוראה — פלטפורמה דיגיטלית לבניית חומרי הוראה ושיעורים בהתאמה אישית! המודל אינו מתאר כל תופעה במערכת, אלא מתייחס להיבטים מוגדרים ומצומצמים שלה
אורגניזם מודל הוא אשר נחקר באופן אינטנסיבי ונהוג להסיק מסקנות מהמחקר בו לאורגניזמים אחרים חלק מאורגניזמים אלה הם גזע טהור - זהים גנטית לכל הפרטים בגזע

מרכז פסגה נווה מדבר

זאת להבדיל מחקר באורגניזם מודל לבין מחקר על או חיות חקלאיות שמנסה להבין את אורחות חייהן של חיות אלה ואינו משתמש בהן כמודל עבור אורגניזמים אחרים.

היחידות שלי
מערכת מודל או דֶּגֶם היא מערכת פשוטה יחסית המדמה במאפייניה החשובים מערכת מסובכת יותר
היחידות שלי
המודל מבוסס על קירוב של המציאות בדרך של הפשטה, איחוד ישויות והתעלמות מגורמים שהשפעתם אינה מהותית
היחידות שלי
בכל עת תוכלו לערוך את השיעור, לשתף אותו וליצור שיעורים נוספים
השימוש באורגניזם מודל מתחייב מעצם היותן של מערכות החיים מסובכות ומגוונות ב וב נהוג להשתמש ב
אורגניזם מודל עשוי לייצג שלמה ואפילו שלמה במערכות מודלים משתמשים כשקשה או לא-ישים לבחון או לנתח מערכות מסובכות, והמערכת המודלית הפשוטה מאפשרת לברור את המאפיינים הקשורים לניתוח

מרכז פסגה נווה מדבר

מודלים משמשים בתחומים שונים: במדע, בתרבות ובחיי היום-יום.

היחידות שלי
יחידות ההוראה שתשמרו יוצגו באזור האישי במרחב הפדגוגי
היחידות שלי
המרכז פועל במארג של קשרי גומלין עם השדה והשותפים למתן מענים רלוונטיים ומשמעותיים, ומזמינים את הצוותים ללמידה התנסותית, חקרנית , יצירתית ופעילה
מרכז פסגה נווה מדבר
מודלים יכולים להיות ממשיים או מופשטים, ובאופן מודע מושמטים מהם מאפיינים רבים השייכים למערכת שבמציאות