קאנטרי ארלוזורוב. הודעה לציבור

פתיחת החניון תתאפשר לאחר השלמת עבודות הבנייה וההקמה בחניון וקבלת כל האישורים הרלוונטיים
הודעה לציבור - חניון רמז ארלוזורוב 13 עדכון לגבי מועד פתיחת החניון יפרסם בהמשך

הודעה לציבור

אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ Created by.

הודעה לציבור
הודעה לציבור
הודעה לציבור

הודעה לציבור

.

10
הודעה לציבור
הודעה לציבור
הודעה לציבור