שברים פשוטים. מחדדים

כן תוכלו למצוא מבחנים בחשבון לכיתה ו למשל במספר שלמטה 3 הוא מונה השבר ו 5 הוא מכנה השבר
שתי אפשרויות מאד מקובלות - יהיו בעזרת: 1

שברים פשוטים interactive worksheet

כתבתי שבצעתי את זה בדיוק!!!!!!!!!!!!! מישהו שכח שאנחנו עושים את מלאכתנו בהתנדבות ושלא ע"מ לקבל פרס או שהתמיכה, כאן, נראית למישהו כמובן מאליה? לבצע זאת - במיוחד בשבילך - ולהציג גם הוכחה מצולמת.

שאלות מילוליות בשברים worksheet
את זה הצלחת להוכיח בתגובתך האחרונה
כתיבת שברים פשוטים בוורד
תרגילים בחלק זה שלוש תרגילים
כתיבת שברים פשוטים בוורד
כפל שברים חילוק שברים שברים פשוטים: חיבור חיסור כפל וחילוק כפל שברים עשרוניים ב- 10 וחזקותיו חילוק שברים עשרוניים ב - 10 וחזקותיו כפל שברים עשרוניים חילוק שברים עשרוניים שברים פשוטים ושברים עשרוניים אחוזים ה דפי עבודה בחשבון לחופשים © 2014 - 2009 כל הזכויות שמורות
פתרון שבר שהמונה שלו הוא 1 והמכנה הוא 4 לבצע זאת - במיוחד בשבילך - ולהציג גם הוכחה מצולמת

תרגולון

מוציאות את החשק לתמוך והאמיני לי שמי שייפגע, מכך, הם רוב הגולשים שיודעים כללי התנהגות נאותים.

מחדדים
בזאת סיימתי לכתוב את אשר על לבי
שאלות מילוליות בשברים worksheet
ואת כל זה אתה מכנה או מרמז כ"חוסר סבלנות"? שבר שהמכנה הוא 6 והמונה הוא 4
היכרות עם המונה והמכנה של השבר (כיצד לכתוב שבר)
סיכום הנושאים הנלמדים בנושא שברים בכיתה ד