עדכון חולי קורונה בישראל. cdn1.quizpedia.com

באופן דומה מתעדכנים נתונים על העולם מבחינת תמונת המצב העולמית, מספר המקרים עבר את ה-114,000 ומספר הנפטרים הגיע ל-4,003
בהודעה שפרסם היום האיגוד נכתב : כדאי שנלמד את הלקח מסאגת קבלת ההחלטה לגבי סגירת הגבולות לשיפור קבלת ההחלטות בהמשך עוד לפני כן חל גם בידוד מיידי לכל מי ששב לישראל ממצריים ב-14 הימים האחרונים

cdn1.quizpedia.com

הערה: נתונים על מספר החולים מתפרסמים על ידי משרד הבריאות כמה פעמים ביום.

עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
סימנו בטבלה הבאה בצהוב את המדינות שבהן מספר המקרים למיליון נפש נמוך מ-20 ושגם שיעורי התמותה בהם נמוכים מ-1%
קורונה 2020
Korea 7,478 53 7,259 36 145
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
אריח זה מציג את רשימת אזורי התפשטות של הנגיף COVID-19 בישראל, לפי ישובים הגדולים מ- 2,000 תושבים
השינוי היומי מחושב בדרך הבאה: סך הנדבקים שנמסר בעדכון האחרון פחות מספר הנדבקים שדווח עד אתמול בחצות
קבלת ההחלטות חייבת להיות שיטתית, מקצועית ועל בסיס נתונים ולא תחושות בטן זו הסיבה שבחלק מהגרפים המספר הכולל של החולים אינו זהה למספר החולים בפועל

עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל

עבור כל ישוב באריח זה, מוצגים: סך המאומתים המצטבר, סך החולים הפעילים, סך החולים החדשים שנוספו ב-7 הימים האחרונים כולל היום הנוכחי , סך בדיקות PCR בדיקות מטושים לאיתור הנגיף שבוצעו ב-7 הימים האחרונים כולל היום הנוכחי , וכמות חולים פעילים לכל 10,000 נפש.

30
cdn1.quizpedia.com
במקביל כל שאר האנשים שיתגלו כחיוביים לנגיף במיוחד אם נגיע חלילה למספרים בהיקפים גדולים מאוד של אלפים ועשרות אלפים ושאינם בקבוצות הסיכון יכולים להסתפק בטיפול ביתי ומעקב מרחוק בלבד, וע"י כך יימנע עומס גדול ומיותר על מחלקות האשפוז והטיפול הנמרץ
קורונה בישראל
התייצבות במספרם ולאחר מכן ירידה תסמן הצלחה
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
יש להעיר שנתוני המקרים המדווחים בכל מדינה תלויים גם במדיניות ביצוע הבדיקות לגילוי הנגיף, ובהחלט ייתכן שיש הטיות
מעניין יהיה לנתח בהמשך את המדיניות שנקטו אותן מדינות שמקבלות כאן את הסימון הצהוב בהשוואה למדינות אחרות בתוך כך הודיע משרד הבריאות על חובת הבידוד של כל המגיעים לישראל מכל יעד שהוא, כשהוראה זו תיכנס לתוקף תוך 72 שעות ממועד ההודעה היום בשעות אחה"צ
כפי שכבר צויין בדיווחים קודמים לאור פערים עצומים בשיעורי התחלואה הקריטית והתמותה בין קבוצות הגיל השונות ונוכחות תחלואה נלווית בעיקר קרדיווסקולרית, סוכרת ונשימה , ייתכן שיש מקום למקד את המאמצים מבחינת ניטור, טיפול מונע למשל, אולי לשקול המלצה לבצע חיסון נגד דלקת ריאות, שזהו הסיבוך השכיח ביותר של חולי קורונה שמצבם הוחמר , וטיפול אינטנסיבי בבתי החולים בקבוצות הסיכון הללו הערת המערכת: ניתוח של נתוני 35 המדינות "המובילות" מבחינת מקרי קורונה מראה שיש מספר לא קטן של מדינות שאפשר להגדיר את מצבן כטוב יותר, מבחינת היקף התפרצות המחלה ושיעורי התמותה

עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל

לחיצה על כותרת אחת העמודות תמיין את הרשימה לפי סדר עולה ויורד של הערכים באותה עמודה.

4
קורונה 2020
נדבקים חדשים מדי יום בעזרת הגרף המתאר את מספר הנדבקים החדשים שמתגלים מדי יום ניתן ללמוד אם צעדי המאבק בנגיף נושאים פרי
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
פרטים על החקירה האפידמיולוגית של החולים החדשים במשרד הבריאות
cdn1.quizpedia.com
תאריך הבדיקה בתרשים זה הינו תאריך קבלת התוצאה, ולא תאריך לקיחת הדגימה