יצחק בן צבי. יצחק בן

In 1909, he organized the high school in the of together with
He served in the First and Second Knessets for the party מטרותיו הן: לימוד מעמיק של תולדות ארץ-ישראל וירושלים בהקשרים הרחבים של ההיסטוריה הכללית, ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה של המרחב המזרח-תיכוני והים תיכוני

חוק יד יצחק בן

תחומי המחקר של המכון הם: חיי הרוח, החברה והכלכלה, המעמד הפוליטי, ההיסטוריה, הספרות והתרבות החומרית של קהילות ישראל במזרח, ובכלל זה לשונות שהיו שגורות בפיהם.

7
יצחק בן
On his arrival in he changed his name to Ben Zvi - Son of Zvi
Category:Yitzhak Ben
Yitzhak Ben-Zvi's parents were banished to following the discovery of a cache of weapons he had concealed in their home
Category:Yitzhak Ben
The State of Israel took interest in the adjacent house, built and owned by Nissim and Esther Valero, and purchased it, after Nissim's death, to provide additional space for the President's residence
In 1951, Ben-Zvi was appointed one of the acting members of the , whose duty was to decide on appropriate names for newly constructed settlements When Israel gained its independence, Ben-Zvi was among the signers of its Declaration of Independence on 14 May 1948
Sephardi entrepreneurs in Jerusalem: the Valero family 1800—1948 תפקידה של המועצה הציבורית להתוות קווים כלליים לפעולותיה של ה'יד' בהתאם לחוק יד בן-צבי, ליזום תוכניות פעולה חדשות, לסקור ולדון בדוחות כספיים, לאשר את המאזן השנתי ולדון בכל עניין אחר בתחום מטרות ה'יד'

יד יצחק בן

It was agreed to publish a party journal in Yiddish - Der Anfang.

25
יצחק בן
At that Congress the was founded, and the intention to re-establish a Jewish state was announced
יד יצחק בן
Many streets and boulevards in Israel are named for him
Category:Yitzhak Ben
כמו כן, המכון מוציא לאור ספרים ואת : "" ו"