103 חי. 103

In , New Jersey, over a thousand BLM activists marched against police brutality, racial injustice, and economic inequality Direct action Black Lives Matter demonstration in Oakland, California, December 2014 used during demonstrations include the "Black Lives Matter", "" a later discredited reference attributed to , "" referring to and later , "White silence is violence", "", and "Is my son next? וכמו שכתב לעיל א' כ"ו: "כבר ידעת אמרתם פרק ל"ג ופרק מ"ו מזה החלק הכוללות למיני הפירושים כולם התלויים בזה הענין, והוא אמרם דברה תורה בלשון בני אדם
In June 2020, following the death of George Floyd, Black Lives Matter Denmark held a demonstration in that attracted 15,000 participants ומפני שאי אפשר בנבדלים המניין בשום פנים מצד התחלף עצמיהם, שהם לא גוף, התחייב לפי זה אצלו, שיהיה השם יתברך הוא אשר המציא השכל הראשון, אשר השכל ההוא מניע הגלגל הראשון, על הצד אשר בארנו; והשכל אשר יניע הגלגל השני — אמנם עילתו והתחלתו השכל הראשון, וכן עד שיהיה השכל אשר יניע הגלגל הסמוך לנו הוא עילת השכל הפועל והתחלתו

גלי ישראל

According to scholars, Russian operatives associated with the have engaged in a sustained campaign to simultaneously promote the Black Lives Matter movement as well as to oppose it.

גלי ישראל
ולחיזוק אמונת זאת הפינה צוה האלוה ית' לעשות על הארון צורת שני מלאכים — לקיים מציאות המלאכים באמונת ההמון אשר הוא דעת אמיתי שני לאמונת מציאות האלוה והוא התחלה לנבואה ולתורה ומבטל עבודה זרה — כמו שבארנו
כאן ב' (רשת ב')
The Black Lives Matter network released a statement denouncing the shootings
Black Lives Matter
Main article: The Movement for Black Lives M4BL is a coalition of more than 50 groups representing the interests of across the United States
וזה אומר שהיתוש הוא האלוה המבט השטחי החיצוני מסתכל על הטבע ורואה אותו כפשוטו, לא כיצירת אמנות
אלא להגיע לדרך מחשבה נקבית, של התמסרות, הכרה בכך שאין לה משלה מאומה כלומר, אתה לא אמור לבנות באש, ולא בצבעי האש, אלא ליצור משהו מקביל, "בתבניתם" של האש וצבעיה

רדיו גלי ישראל שידור חי

כשהשכל האנושי העיוני מתבונן בצורה ומשיג אותה בהשגה של צורה מופשטת, כמו שכתב בהלכות יסודי התורה ד ז: "לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה" אז הצורה הופכת למופשטת, והיא נעשית חסרת גבול, ולא קורים לה כל מקרי החומר והיא לא נשרפת ולא נופלת תחת מספר זמן ומקום וכו'.

גלי ישראל
כדי שלא לפגום בצד של האחדות הפשוטה של האלוה והיותו מעל כל הגדרה ותפישה, יש להבדיל אותו מהטבע לגמרי
103
ועל דרך שאמרו שכתוב במשנה אבות ו א: "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה
רדיו 103
מעטות התחנות ששמות דגש רב כל כך על דיבורים ולא על מוסיקה