תפילת תודה לבורא עולם. תפילת תודה לבורא עולם

בורא עולם,אילו פינו,של כל הנבראים 1 שבראת 2 ,ושתברא 3 ,ושלא תברא 4 ,מלא ברכות כגודלך 5 ,זה עדיין לא יספיק להודות לך ולברך אותך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת: ובורא עולם,אילו פינו,של כל הנבראים שבראת,ושתברא,ושלא תברא,מלא שירה כגודלך,ולשוננו רינה כגודלך,ושפתותינו שבח כגודלך,עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית עם בריה אחת: ובורא עולם,קדוש אתה כגודלך,וטהור אתה כגודלך,וברוך אתה כגודלך,ומהולל אתה כגודלך,ומשובח אתה כגודלך,ומפואר אתה כגודלך,וטוב אתה כגודלך,וחסיד אתה כגודלך: וברוך,אתה בורא עולם,ושמך 6 הגדול והקדוש,תמיד,ביותר מכל הברכות,וביותר מכל התשבחות,ונחמות,והילולים,ופארים,והודאות,ושירות,וזמירות,ורינות,ותהילות,שנכתבו ושנאמרו,ושיכתבו ושיאמרו,ושלא יכתבו ושלא יאמרו 7 ,לעולמי עולמים,לנצח נצחים,לעד, ובורא עולם,ברוך אתה,תמיד,בברכות האלו כגודלך,וגם אם לא נברך אותך בברכות האלו,אתה ברוך בהם תמיד,ואתה ברוך בהם יותר ממספר כל הנבראים שבראת,ושתברא,ושלא תברא,לעולמי עולמים,לנצח נצחים,לעד: 1-חלק מהנבראים הם,מלאכים,שרפים,אופנים,חיות הקודש,שמש,ירח,כוכבים,רוחות,בני אדם,חיות,צמחים,כל גרגיר אבק-בריה בפני עצמה היא,כל גרגיר חול-בריה בפני עצמה היא,כל טיפת גשם-בריה בפני עצמה היא,וכו' הקדוש ברוך הוא,הוא תמיד קיים,הוא לא נברא,הוא תמיד קיים אולי אפשר לומר שה' ברא את עצמו ולפניו לא הייתה שום בריה,בכדי לסבר את האוזן לה' אין התחלה וסוף,עד שה' לא ברא נבראים,לא היה דבר כזה נברא,ה' ברא את הבריה הזו,בתוך הבריה הזו,ה' ברא שמש,וירח,ויום ולילה,שהם זמן,בתוך הזמן הזה,הוא ברא אותנו,הוא ברא אותנו כי הוא טוב,ודרך הטוב להטיב,לכן ברא נבראים להטיב עמהם,אך אנו בני האדם במעשינו הרעים הבאנו עלינו רעות שונות,וכולנו חטאנו לה',הקדוש ברוך הוא,ברא אותנו בני האדם,אף על פי,שידע שבני אדם רבים ימרדו בו,שרבים יעשו נגד רצונו,איזה עוד מלך עושה כן? כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם,אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע,אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן,כשחוטאים לו בני האדם,הוא נותן להם חיים,ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו,בשעה שעושים נגד רצונו,ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים,עד שמגיע העונש
תודה שאתה נותן לי כח לעשות מצוות,כח לעשות מעשים טובים,כח להתפלל, תודה על כל הפעמים שעזרת לי ושלא ידעתי להגיד לך תודה תודה על כל דבר הכי קטן שיש לי, כי את הכל אתה נתת לי, ולא אף אחד אחר

מבזקון

נוסח מספר 19 מתוך 19 אין זכויות שמורות,מצווה להדפיס,לצלם,להעתיק,ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים תודה רבה לבורא.

11
מבזקון
תודה על רוב ריבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, הצלת אותי, שמחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי,עודדת אותי, תודה שאתה תמיד איתי
מבזקון
וגם אין אנו יודעים מעשינו הרעים שעשינו בגלגולים קודמים
מבזקון
האומר תחינה זו מהלב, הופך מידת דין לרחמים ויזכה לראות ניסים גלויים מבורא עולמים
מצווה גדולה,לומר בכוונה ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות,כמו פרקי תהלים מצווה גדולה,לומר בכוונה ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות,כמו פרקי תהלים והלכות
מצווה גדולה,לומר בכוונה ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות,כמו פרקי תהלים והלכות הקדוש ברוך הוא,הוא תמיד היה קיים,הוא לא נברא,הוא תמיד קיים אולי אפשר לומר שה' ברא את עצמו ולפניו לא הייתה שום בריה,בכדי לסבר את האוזן ,לה' אין התחלה וסוף,עד שה' לא ברא נבראים,לא היה דבר כזה נברא או בריה,ה' ברא את הבריה הזו,בתוך הבריה הזו,ה' ברא שמש,ירח,יום לילה,שהם זמן,בתוך הזמן הזה,הוא ברא אותנו,בני האדם,הוא ברא אותנו כי הוא טוב,ודרך הטוב להטיב,לכן ברא נבראים להטיב עמהם,אך אנו במעשינו הרעים הבאנו עלינו רעות שונות,הקדוש ברוך הוא,ברא אותנו בני האדם,אף על פי,שידע שבני אדם רבים ימרדו בו,שרבים יעשו נגד רצונו

תפילת תודה לבורא עולם

אני עפר ואפר ואתה כל העולם אנא אל תרחק ממני.

8
מבזקון
אין מלך כמו הקב''ה,שהוא רחמן כגודלו
תפילת תודה לבורא עולם
נוסח מספר 28 מתוך 28 אין זכויות שמורות,מצווה להדפיס,לצלם,להעתיק,ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים תודה רבה לבורא
תפילת תודה לבורא עולם
לא ידוע מקור הכתבה -
וגם אין אנו יודעים מעשינו הרעים שעשינו בגלגולים קודמים איזה עוד מלך עושה כן? כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם,אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע,אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן,כשחוטאים לו בני האדם,הוא נותן להם חיים,ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו,בשעה שעושים נגד רצונו,ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים,עד שמגיע העונש
וה' אוהב כל יהודי ויהודיה,ואפילו לא עושים רצונו,ה' עדיין אוהב אותם מאוד

תפילת תודה לבורא עולם

תודה על כל הדברים שבעולם.

3
מבזקון
תודה לך מלך מלכי המלכים, גם על הדברים שאין לי
מבזקון
בורא עולם,אילו פינו,של כל הנבראים כולם,מלא שירה כגודלך,ולשוננו רינה כגודלך,ושפתותינו שבח כגודלך,עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית איתנו הנבראים
מבזקון
התפילה נכתבה לְגָדֶלְ ולרומם את שמו יתברך, מצווה גדולה לפרסם ולהפיץ את התפילה