קיבוץ ליד הכנרת. לויט האוס וילה בכנרת

ב-, לאחר קונפליקט מתמשך עם הקבוצה, הועברו יוצאי תימן מכנרת לשכונת מרמורק ב ניתן להזמין לקיבוצים בצפון הארץ וכן בדרום עם נופש מידברי עם פעילות לכל המשפחה
האחרון כולל חלקים מ המנוקזים על ידי אזור , המנוקז על ידי וחלק קטן נוסף המנוקז על ידי מליחות המים הגיעה לשיאה בשנת ועמדה על כ־400 מלח ל מים, אך מאז שהוקם מוביל מים מלוחים, שהיטה חלק ניכר מ אל הירדן דרומית לכנרת, פחתה המליחות והיא עומדת על כ־250 מיליגרם מלח לליטר — זו מליחות רבה מכדי להשתמש במי הכנרת לגידולים רגישים למליחות כגון ו, אך בתקני המים בישראל עדיין עומדת בגבול המותר למי שתייה

אירוח כפרי בקיבוצים סובב כנרת

בדרום — קבוצת הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ ישראל , המושבה ו.

27
אירוח כפרי בקיבוצים סובב כנרת
כמו כן מתקיימת פעילות של בחוף , שם נמצא שבט "צופי ים כנרת"
דף בית
בסמוך לקבוצה מצוי אתר ה "", שנמצא בבעלות הקבוצה, ומהווה אתר ביקור חשוב עבור המבקרים ב
דף בית
בחלק מהם מתקיימת פעילות אתגרית כמו ו, ו
במקום יציאת נהר הירדן מכנרת נמצא אתר המאפשר טקסית בירדן קודם לבנייתו של על מוצא הכנרת לירדן הדרומי ב, ווסת מפלס הכנרת בעיקר על ידי זרימה לירדן הדרומי ובאופן משני על ידי בקיץ, כאשר גובה מוצא הירדן עמד על סביב 212
במהלך שפקדה את ישראל בינואר עלה מפלס הכנרת בצורה משמעותית והיה הגבוה ביותר לחודש ינואר מאז שנת 2004, שבה הגיע המפלס בחודש אפריל לגובה הנמוך רק בשישה סנטימטר מהקו האדום העליון מדי שנה נידוגים כ־2,000 טון דגים בכנרת, כשליש מתוכם Acanthobrama terraesanctae , שליש בורי, דג המאוכלס בכנרת ואינו יכול להתרבות בה והשאר , , ומספר מינים נוספים

קיבוצים באזור הכנרת

.

אירוח כפרי בקיבוצים סובב כנרת
בעבר ניתנו אישורים על ידי לגופים שונים, לפתח את חופי הכנרת לצורך בילוי והפקת רווחים משטחים אשר יהפכו יבשתיים וישמשו למטרות שונות, אולם יותר מאוחר הפכו פעולות אלה לשנויות במחלוקת, ואף הוגשו עתירות ל על ידי גופים ציבוריים שונים למניעתן
קיבוצים באזור הכנרת
פתיחה מקסימלית של סכר דגניה מאפשרת הזרמה של כ־13
לויט האוס וילה בכנרת
לפי הדעה הרווחת, השם כנרת, הנגזר מן המילה "", נובע מצורתו של האגם — צורת כינור הכינור המוזכר במקרא דמה בצורתו ל