מס הכנסה קורונה. מענקי קורונה

הוראת הביצוע מתייחסת ל-7 תקופות זכאות עוקבות אשר הוגדרו בחוק, אשר כל אחת מהן נמשכת חודשיים החל מ-1 רק אם יכירו לי בהפסד הזה כ"חוב אבוד" ההפסד יהפוך להיות "אמיתי" וכתוצאה אני אשלם פחות מס על ההכנסות שלי באותה שנה
ועדת הערר קבעה כי אין לקבל את פרשנותה המרחיבה של הרשות כי החברה צריכה להוכיח קיומו של קשר סיבתי גם בעניין הוצאות השכר הנחסכות רשות המסים לא פירטה אילו הוצאות כללה בחישוב ההוצאות הקבועות

הקלות במיסים לעסקים בקורונה: אלו הזכויות שלכם

יש לציין, שמענק ההשתתפות בהוצאות קבועות חייב גם בביטוח לאומי, להבדיל ממענק סיוע לעצמאי או לשכיר בעל שליטה, שאינו חייב בביטוח לאומי".

13
מענקי קורונה
מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים
עובדים מהבית? מגיע לכם החזר על ההוצאות ממס הכנסה
לדעתנו , החלטה זו סותרת את הלכת ינקו-וייס בעליון, בעניין התיישנות, או יותר נכון, חריגה מסמכות של פקיד השומה להוציא שומה לאחר המועד הנקוב בחוק, גם אם אין סנקציה בחוק
הקלות במיסים לעסקים בקורונה: אלו הזכויות שלכם
אלה נקבעות בתחילת שנה על בסיס תוצאות כספיות של שנים קודמות, והן באות "על חשבון" תשלום המס בסוף השנה
והרי שני העובדים בדוגמה זו מרוויחים שכר שווה שיטת חישוב הוצאות השכר הנחסכות עוד טענה החברה, כי לרשות המסים אין סמכות לסטות מהלשון המפורשת של סעיף 7 לחוק הקובעת כי הוצאות השכר הנחסכות יחושבו לפי שלושת החודשים האחרונים שאותו עובד עבד בהם לפני תקופת הזכאות
ההחלטה בהשגה ניתנה רק לאחר הגשת הערר הוצאות השכר הנחסכות אינן קשורות בירידת המחזורים אלא מחושבות לצורך חילוץ " מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות"

פיצוי קורונה לבעלי עסקים

על ההחלטה בהשגה ניתן לערור בפני ועדת ערר, בתוך 45 ימים מיום שניתנה ההחלטה בהשגה.

17
הקלות במיסים לעסקים בקורונה: אלו הזכויות שלכם
לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס
האם נכון להטיל מס הכנסה מיוחד למגזר הציבורי בימי הקורונה?
בטרם קבלת החלטה כזו יערך דיון במהלכו יוכל העוסק להעלות טענותיו אודות הוצאותיו הקבועות של העסק "מסוג עיסוקו של העוסק" ובחינה פרטנית זו לא תיעשה באופן חד צדדי, שרירותי ומבלי שניתנה לעוסק זכות טיעון
יד נותנת ויד לוקחת? מיסוי מענקי הקורונה
לטענת רשות המיסים, לצד הגדרת המועדים לא נקבעה סנקציה, וזאת בשונה מחוקי מס אחרים בהם נקבע באופן מפורש כי אי מתן החלטה במועד יראו את ההשגה כאילו התקבלה