יד יצחק בן צבי. בית הנשיא יצחק בן

איבדה שליטה: נדחקו הצידה, וסדר הושג רק לאחר התערבות כוחות צבא בפיקוד שנכחו במקום על כן, רכשה מ את מתחם ברחוב אלחריזי 17
נשיא המדינה יצחק בן-צבי סוקר לאחר השבעתו לנשיא המדינה, 1952 לאחר פטירתו של , הציע דוד בן-גוריון את בן-צבי כמועמד מפא"י ל בישיבת המפלגה שנערכה ב-26 בנובמבר ראש המכון הוא פרופ' וסגנו הוא ד"ר

Category:Yad Ben Zvi

כ עסק ב ו והתמקד בחקר קהילות ישראל השונות, בראשן.

3
Category:Yad Ben Zvi
חיבוריהם הרבים והחשובים נתפשטו גם בקהילות אירופה ועד היום הופכים ועוסקים בהם חכמי ישראל
Category:Yad Ben Zvi
יצחק בן-צבי שימשלביץ' , — , היה השני של מדינת , חלוץ בתקופת , ומראשי ב
חוק יד יצחק בן
נבחר שלוש פעמים לכהונה כנשיא מדינת ישראל
אביו נידון ל-16 שנות ב, ועמו יצאו רעייתו ובתם, וכן אחיו ואחותו של בן-צבי
צריפים אלה אוחדו יחד לצריף אחד בן שישה חדרים בו התגוררו גם הוריו של יצחק בן-צבי והוריה של רחל ינאית בהצבעה החשאית ניצח בן-צבי את בהפרש של 14 קולות

יצחק בן

משנת הוא מנוהל בשיתוף עם , לפי פקודת ההקדשות לצורכי צדקה.

25
יד יצחק בן
מותו והנצחתו בול עם דיוקנו של יצחק בן-צבי, פורסם ב-13 באפריל 1964 בן-צבי נפטר שבוע לפני והובא לקבורה ב, לצד קברי הוריו
יד יצחק בן
כחודשיים שהה לבדו בארץ ישראל, ובמהלכם סייר רגלית ברחבי הארץ , , , , , , , , , , , ו
Category:Yad Ben Zvi
מחקריו הסתמכו על כתובות וממצאים אפיגרפיים, רשימות סופרים ב וב, וכן מסורת שבעל פה
כן הורדו לחצי התורן דגלי המוסדות הרשמיים ב, ובהם בניין מושב בן-צבי הונצח ב ישראלי בשנת 1964 וב בסך מאה
מטעם "אחדות העבודה" יצא לכנסי והשתתף ב בשנים , ו- על יתרת המגרש, במקום בו היה "", נבנה

יד יצחק בן

בתקופת כהונתו נפתח בית הנשיא לציבור הרחב פעמיים בשנה, ב וב.

29
צריף הנשיא
לאחר מכן יצא למסע ב, ו, ועסק בהרחבת תשתית המפלגה
Category:Yad Ben Zvi
בשנת 1911, פרסם ב"" על אודות
בית הנשיא יצחק בן
בראשית אדר עזב את רוסיה בדרכו לארץ ישראל, ובהיותו באוסטריה החל לפעול למען צירוף המפלגה ל