הרטוב יסודי. צרעה

ב- נרשמה הקרקע על שם המתיישבים וחולקה ל-50 חלקות כמספרן המיועד של משפחות המתיישבים, אשר חלקן היו עדיין בבולגריה מבית הספר הר-טוב יצאה לדרכה האחרונה 15
עם זאת הוקפאה המשך בניית בית החרושת למלט וחוסל ענף ה בשל הקושי לנוע בדרכים ולשווק את התוצרת נקבע שמתוך שישים המשפחות שנרשמו בבולגריה יעלו בשלב ראשון שתים עשרה משפחות, כמניין שנים עשר השבטים

צרעה

הווזיר הגדול ב הורה לפאשה הירושלמי להימנע מפגיעה במתיישבי הר-טוב.

17
הר
הכוח התבסס במשטרת הר-טוב וב הנמצא בתחומי העיר
מי אנחנו
ב- אירע אסון שיירת הר-טוב
הר
בשנה זו החלו בגידול ובייבוש פרחים כמתנות לחגים שיוצאו ל
בדרך חזרה לירושלים הותקפו על ידי מאות ערבים מכוחותיו של בראשית הגיעו השליחים לארץ ישראל, והאדמה בערטוף הוצעה להם
בית הספר הממלכתי קהילתי "הרטוב" מפגיש ומאפשר את השונות תוך שיח מכבד; מעודד את תלמידיו להיות מעורבים ומשפיעים בקהילה, מכבדים את האדם והסביבה; מטפח את ערכי מורשת ישראל; מצמיח בוגרים בעלי חשיבה עצמאית, מצוידים במיומנויות המאה ה- 21, מאמינים ביכולותיהם ומביאים לידי ביטוי את כישוריהם תוך שאיפה למצוינות אישית ב- נערכה התקפה כבדה על המושבה

צרעה

המיסיון ניסה לנצל את מצוקתם וליישב אותם בערטוף, בתקווה שעם הזמן יוכלו לשכנע אותם להמיר את דתם.

מי אנחנו
בתחילת המאה ה-21 מתקיים פרויקט רב שנתי, בו תלמידי כיתה ט' של בית ספר "הרטוב" ב, מאמצים את מורשת המושבה
מי אנחנו
לאחר משא ומתן עם המיסיון נרכש המקום
צרעה
במקביל הצטרפו עוד 2 משפחות שהעלו את מניין התושבים ל-75