Wobi פנסיה. wobi פנסיה ביקורת

יש לקחת בחשבון שלכל קרן פנסיה מאפיינים משתנים, וכי כל קרן פנסיה מציעה דמי ניהול בגובה שונה במידה ועובד שכיר לא הודיע למעסיק על בחירתו בקרן פנסיה ספציפית, המדינה מעמידה לרשות מעסיקים קרנות נבחרות, מהן ניתן לבחור אחת מתוך היצע קיים
אתר ממנף את חוכמת ההמונים, ונותן למשתמשי האתר משוב לגבי גובה דמי הניהול שהם משלמים במוצרים הפיננסיים שלהם, בהשוואה לאנשים אחרים בעלי מאפיינים דומים עובד זכאי להגיש תלונה על המעסיק, במידה וזה לא מקיים את חובתו כחוק

הכל על המכרז לבחירת קרן פנסיה לעובדים

אנחנו מקווים לראות במהרה אפליקציות חדשות, מוצלחות וברות קיימא מבחינה עסקית.

28
Wobi מתרחב: משיק מנוע השוואה לקרנות פנסיה והשתלמות
מספר תנאים ושינויים ובהם מערכות בריאות משופרות, מודעות, חתירה לאורח חיים מאוזן וניצול נכון של משאבים הביא להתפתחותה של אוכלוסייה גדולה של אזרחים לאחר פרישה
הכל על המכרז לבחירת קרן פנסיה לעובדים
הקריטריון הראשון הוא גובה דמי הניהול שגובה הקופה, הכוללים את דמי הניהול מהפרמיה ואת דמי הניהול מהצבירה
Wobi מתרחב: משיק מנוע השוואה לקרנות פנסיה והשתלמות
עמודים מקצועיים על איתור כספים אבודים — משרד האוצר אשר הביא למודעות של הציבור הרחב אודות הכספים הרבים השוכבים ללא דורש הקים מנוע לאיתורם
לעיתים במעבר ממקום עבודה אחד לשני, שוכחים להעביר את הכסף שנצבר אצל המעסיק האחרון, המעסיק הבא פותח לעובד קופה חדשה והרצף נגדע האתר מכסה 3 מוצרים פנסיוניים מרכזיים: קרן פנסיה, קרן השתלמות וקופת גמל
כיום גם אתרים נוספים מציעים שירותים דומים כך לדוגמה גיל הפרישה של שופטים בארץ הוא 70 ולא 67, כשעד גיל 75 ניתן להכניס שופט בבית משפט מחוזי או בבית משפט השלום במעמד של "שופט עמית"

Wiser קרן פנסיה

אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

20
הכל על המכרז לבחירת קרן פנסיה לעובדים
בחירה של חיסכון פנסיוני בעזרת המערכת החכמה של wobi, תסייע לכם לעמוד בדרישות החוק, תחסוך לכם, המעסיקים, זמן יקר והתלבטויות מיותרות ולעובדים שלכם עשרות אלפי שקלים
Wiser קרן פנסיה
בחרנו לסקירה הזו 4 מיזמים מעניינים, חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות, ונבדוק מה בעצם נותן כל אחד מהמיזמים האלה, ומהם היתרונות והחסרונות שלו
wobi פנסיה ביקורת
מה המודל העסקי של האתר? תוכלו לאחד את הכספים המאותרים עם קופת הפנסיה שלכם ולהגדיל משמעותית את הקצבה החודשית