פרספקטיבה רונן. רונן

כל קבוצה של קווים המקבילים זה לזה, נפגשים בנקודה אחת הנקראת נקודת מגוז The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet
This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance הצבע החם "קופץ" קדימה, והקר - כהה נבלע במרחק קראווג'יו

רונן ברגמן Archives

הצהרת נגישותContrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

26
רונן ברגמן Archives
הגישה הכתמית של אומני הבארוק חותרת ליצירת עומק ודרמה על ידי משחק הגומלין בין אור וחושך
רונן ישראלסקי
It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old
פרספקטיבה
האחת, "sotto in su" מ: מלמטה כלפי מעלה - שיטה זו מתחשבת בזווית הראיה המיוחדת של הצופה ונעזרת ב קיצוניות מיוחדות של דמויות וצורות וכך מתרחשת תופעה של "ביטול הקיר"
בתקופת ה המאה ה-16 ניתן לראות התפתחות ושכלול השימוש בפרספקטיבה על ידי הפרספקטיבה הצבעונית כתמית צילום ממרחק בעזרת יוצר תחושה של פרספקטיבה מתונה, עם מעט תחושת עומק
צילום ממרחק קרוב ובעזרת עצמית רחבה, יוצר תחושת פרספקטיבה תלולה

פרספקטיבה

השליטה בפרספקטיבה בצילום מתבצעת בעזרת קירוב או הרחקת המצלמה מהנושא, ושימוש ב באורך מוקד רצוי על מנת להשיג את גודל הנושא הרצוי.

27
רונן ישראלסקי
ציירי , בייחוד ניסו לתת תחושה של עומק בציוריהם אך פשוט לא ידעו כיצד לעשות זאת
רונן ברגמן Archives
לגילוי טכניקת הפרספקטיבה הייתה גם השפעה ניכרת על ה שהתפתחה ב ואחריו
פרספקטיבה
Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source
באמצעות הטכניקה אנו מצליחים לצייר גופים בחלל בגודל ובצורה שהם ייראו דומים לאופן בו העין הייתה רואה אותם במציאות דרך ההבנה כי ציור הוא הדגמה דו ממדית של דבר תלת ממדי, ניתן לתמרן ולבצע עיוותים מכוונים של הפרספקטיבה
בשיטה זו לא מתרחשת התופעה של "ביטול הקיר" והציור מתפקד כקישוט תקרתי להדגשת העיקרון: הפרספקטיבה מושגת בעזרת מרחק הצילום

פרספקטיבה

ניסיונותיהם של לתת תחושת מציאות ל הדו-ממדי הביאו אותם לפתח טכניקות ציור המקנות תחושת עומק.

17
רונן ישראלסקי
רונן ישראלסקי
Lorem Ipsum comes from sections 1
רונן
רק בתחילת , פיתח הפסל והאדריכל את הטכניקה המתמטית המדויקת שבעזרתה ניתן לשרטט פרספקטיבה על בסיס תוכניות