صليت قبل الاذان. قيام الليل

PASAL GADAI Setiap sesuatu yang boleh dijual boleh pula digadaikan untuk keperluan hutang piutang Orang tua yang telah lanjut usia pikun, termasuk juga orang sakit yang tak ada harapan untuk sembuh jika tidak kuat berpuasa, boleh berbuka tidak puasa dan harus memberi makan kepada orang miskin untuk tiap hari 1 mud
Tambahan penerjemah: Rukun shalat artinya perbuatan yang harus dilaksanakan saat shalat Secara syariah melontar jumrah adalah melontar 7 buah batu kecil pada tempat yang telah ditentukan di waktu haji

واقعة غريبة.. تأخر الصلاة في المسجد النبوي لمدة خمسين دقيقة والسديس يطيح بالمسؤولين وإجراءات أخرى

Tempat mulai menjalankan haji adalah a Makkah bagi penduduk Makkah; b Dzulhulaifah bagi calon haji dari arah Arafah dan Madinah.

قيام الليل
b Pembelanjaan oleh orang pailit adalah sah atas tanggungannya sendiri asal bukan pembelanjaan harta yang sedang diawasi
دعاء بعد الاذان
Jika tidak diperolehnya, maka sebagai gantinya 7 ekor kambing
الأذكار اليومية للمسلم
Kelompok pertama datang dan imam shalat satu rokaat dengan kelompok pertama yang menyempurnakan shalatnya dan imam mengucap salam dengan kelompok pertama
d Yalamlam dari arah Tihamah Yaman e Qam dari arah Nejed Hijaz dan Najed Yaman f Dzti Irq dari arah Timur 5 lima orang yang zakat tak boleh diberikan kepada mereka: a orang yang kaya uang atau pencaharian; b hamba sahaya; c Bani Hasyim; d Bani Mutalib; e orang kafir
c Juhfah dari arah Syria, Mesir, Afrika, Barat laut Dalam hal ini imam memisah makmum ke dalam dua kelompok

دعاء بعد الاذان

Nisab perak adalah 200 dirham 200 talen atau 672 gram untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya sepersepuluh 2.

6
التشهد
Dua orang yang berserikat memiliki kambing mengeluarkan zakat kambingnya dengan 7 macam syarat: 1
دعاء بعد الاذان
[2] Orang yang bukan musafir juga boleh menjamak shalat dalam keadaan hujan dengan syarat melakukannya di waktu yang pertama
قيام الليل
Bagi si pegadai boleh mengurungkan gadaiannya selagi barangnya belum diterima oleh penerima gadaian