רשם המהנדסים. הסתדרות המהנדסים והאדריכלים

לימודי הנדסה ואדריכלות הינם לימודים מבוקשים מאוד בשוק העבודה ובלימודים מגוונים המסתעפים לתתי תחומים רבים וכוללים מגוון מסלולים לפרטים נוספים דמי החבר הופכים מהוצאה להשקעה
תנאי השכר ותנאי העבודה שלכם עומדים לנגד עיננו ואנו עמלים לקדמם כחלק מתפיסתנו הכוללת — קידום מעמד המהנדסים יוביל לשיפור בפריון, לפיתוח חדשנות טכנולוגית ולחיזוק המשק הישראלי בכללו במידה ולא עברתם - ישנה אפשרות להגיש ערעור לוועדה לאחר המבחן

הסתדרות המהנדסים והאדריכלים

הפעולות האמורות בתוספת הראשונה הן פעולות שיוחדו למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי ר' קמוצה - אב"ע לעניין סעיף 12 לחוק, לפי המדור שבו הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס או אדריכל רשוי ובתמורה, ולגבי הגשת תוכנית לשם רישוי על-פי כל דין - אף אם נעשתה בלי תמורה".

27
מכתב לרשם המהנדסים והאדריכלים בנושא ייחוד פעולות בתחום תכנון
ייצוג הלשכה כארגון לאומי יציג של המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים פועלת לקידום המעמד והאינטרסים של ציבור זה מול ובשיתוף רשויות המדינה והרגולטור וכן, מול ובשיתוף הגופים הרלוונטיים באקדמיה ובתעשייה
למה כדאי להצטרף ללשכה?
המעבר ממהנדס רשום למהנדס רשוי אינו פששוט כלל וכרוך בהוכחת ניסיון ובהצלחה בבחינות בתכנון קונסטרוקציות שכלל אינן פשוטות
שאלות נפוצות
ניצול הכוכבים מותנה בתשלום דמי החבר בשנת הפעילות המבוקשת וצבירתם מתאפשרת משנה לשנה בתנאי לשמירת רצף חברות
תפקידים נוספים: טיפול מנהלי להכרה במסלולים הנדסיים ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, ביצוע מבחנים לרישום מהנדסים ואדריכלים, ביצוע מבחני רישוי למהנדסים ואדריכלים, כינוס ועדות שונות לנושאים שונים: כתיבת מבחנים, בדיקת ערעורים, בדיקת מועמדות, כתיבת קריטריונים ועוד אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה
ל ישנן התמחויות שונות הכוללות , תכנון ערים ואדריכלות פנים וכן מקצועות הנושקים בתחומיהם ללימודי אדריכלות: , עיצוב רהיטים, עיצוב גינות ועוד אבל הגעתי למסקנה כי זו חובתי בכדי לעמוד מול מעשה שאינני מוכן לעבור עליו בשתיקה בנוסח המתפרש כהודיה בפרשנותו הטוחנת ללא רחמים של מילשטיין; הוא לא משאיר בשדה הזיכרונות כאלה שאפשר להתחמם לאורם

הסתדרות המהנדסים והאדריכלים

חברות ב- AUVSI פתוחה לכל סוגי המערכות הבלתי מאוישות וחברות הרובוטיקה ואנשי המקצוע המשרתים את הענף.

רשם המהנדסים והאדריכלים בסיום לימודי הנדסה ואדריכלות
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי
למה כדאי להצטרף ללשכה?
המפתח מצוי גם בידי השופטים אשר ממנים מומחים, ומצפים מהם שיהיו קשובים לנושא הרישוי, ויבדקו באיזה מדור המהנדס רשום או רשוי בטרם מינויו כמומחה
הסתדרות המהנדסים והאדריכלים
הרשם מבצע אחת לכמה שנים בדיקה מדגמית של הבוגרים בבתי הספר להנדסה ואדריכלות, ולפי הבדיקה הוא יכול לזמן את כל הבוגרים במחזור זה לבדיקה במידה והתוצאות של הבוגר אותו בחנו אינן משביעות רצון