بلاك كلوفر الحلقة 161. انمي Black Clover الحلقة 168 مترجمة اون لاين

1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier 1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1 1s all ease;background: 161616;opacity: 0;-webkit-transform: scale

Black Clover الحلقة 169 مترجم

6196078431372549 ; height: 45px; color: fff; background: -webkit-linear-gradient 2c2c2c, 111 ; background: linear-gradient 2c2c2c, 111 ; border-bottom: 1px solid rgba 255,255,255,.

11
انمي بلاك كلوفر الحلقة 161 مترجم
انمي Black Clover الحلقة 171 مترجمة اون لاين
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1
انمي Black Clover الحلقة 167 مترجمة ( بلاك كلوفر )
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220, 3s all ease;padding-left:13px;box-shadow:0 1px 4px rgba 0,0,0,
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1 2196078431372549 , 151515 ;background:linear-gradient rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,

انمي بلاك كلوفر الحلقة 161 مترجمة

1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier.

16
انمي Black Clover الحلقة 167 مترجمة ( بلاك كلوفر )
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
انمي Black Clover الحلقة 161 مترجمة ( بلاك كلوفر )
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
انمي Black Clover الحلقة 161 مترجمة ( بلاك كلوفر )
2196078431372549 ;box-shadow:0 5px 4px rgba 0,0,0,