צלף קוצני. צלף קוצני

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של הי"ד שנפל בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה — י"ג אב תשס"ו טולא דכנדא, טולא דפרחא — צלף קוצני "חמשה טולי הוי: טולא דדיקלא יחידא, טולא דכנדא, טולא דפרחא, טולא דזרדתא בבסיס כל עלה יוצא זוג קוצים מאונקלים, אכזריים
הוא נפוץ בכל אזורי החבל הימתיכוני ובשוליו, ואף למדבר יהודה ולצפון הנגב יגיע ענפיו של הצלף הקוצני קשתיים, והם משירים את ה העליונים לקראת סוף ה

צלף (צמח)

.

1
צלף
במידה והצמח יקבל השקיה לאורך כל השנה, הוא ישאר ירוק כל השנה ובעונה יפרח
צלף קוצני
שיחים גדולים במיוחד ניתן לראות גם בצידי השביל העולה לתל טליה בקיבוץ קשת ברמת הגולן אלא שהם חסרים גזע מרכזי ומתפרשים על פני שטח רחב תמונה 2
שיח קוצני
צלף סחוסי - אביונה סגורה ופתוחה צילם: מורי חן ב""
לפרח אבקנים רבים בעלי זירים ארוכים הבולטים מהכותרת, ועמוד עלי יחיד הצלף הקוצני הוא שיח קוצני בעל מבנה עגול בקוטר 80 עד 1
לא בכדי משמרים הפלאחים הערביים עד היום את מנהג השימוש בפרי להגברת כוח הגברא ולעקרות נשים פליקס, עצי פרי למיניהם - צמחי התנ"ך וחז"ל 185-190

פורטל הדף היומי: צלף

יש להעתיק את השתיל לקרקע עם כל האדמה מהעציץ בה הוא נבט, יש לדאוג להשקיה פעמיים בשבוע לפחות.

28
צמחי המרפא של ארץ ישראל
הפרחים גדולים, מרובי-אבקנים וצבעם לבן-ורוד
צלף קוצני : תבלין,צמח רפואי
משמעות שונה למונח "פרחא" אנו מוצאים בגמרא בברכות לו ע"א : "וכל היכא דלא נטעי אינשי אדעתא דהכי - לא מברכינן עליה? ויש אומרים אף עז בבהמה דקה, ויש אומרים אף צלף באילנות" ביצה דף כ"ה עמוד ב'
צלף (צמח)
כפתורי-פרחים, פירות צעירים, ענפים צעירים ועלים של צלף למיניו מוחמצים ונחשבים כתבלין משובח