חומוס אליהו לוד. חומוס אליהו לוד

הנציג הסביר לו אך התעלם מס' 19 שבהסכם הסודיות
האם ההסכם בעל פה הקנה לנתבע זיכיון לעשות שימוש בסימן, ואם כן האם הוגבל הזמן? למרבה הצער רוח זו הביאה את עדי התובעת שלא לדייק בדבריהם, וכנראה הביאה גם לאופן שבו הוחתם הנתבע על הסכם הסודיות אם כך ואם כך ההסכם בעל פה הוא ההסכם שלפיו פעלו ופועלים הצדדים עד היום, ואילו הסכם הסודיות, שבו אדון בנפרד, לא יושם

תא (מרכז) 36621

לטענתה, הרשות שניתנה לנתבע, לעשות שימוש בסימן, לא נרשמה אצל רשם סימני המסחר, שעל כן אין לה תוקף.

22
חומוס אליהו לוד
אם תשאלו את אליהו שמואלי, האיש שהביא לנו את "חומוס אליהו", מה סוד הקסם של החומוס שלנו, הוא יפנה אתכם ראשית לתמצית גישתו לחיים בכלל — "ואהבת לרעך כמוך" ויקרא יט — כך אנו ניגשים להכנת החומוס, בכוונה יומיומית להגיש את החומוס הטוב ביותר וכך גם אנו מתייחסים ללקוחות שלנו, לעובדים ולספקים
חומוס אליהו לוד
כן צוין כי גם הנתבע עצמו רכש את זכויותיו הנטענות לאחר חיסולה של חברת חומוס אליהו בע"מ
תא (מרכז) 36621
התוצאה היא שאין לעדותו כל ערך להכרעה בשאלות שבמחלוקת
הזכות להשתמש בשם ניתנה לו כחלק מתנאי ההתקשרות, וללא הגבלה בזמן נטען כי התובעת רכשה את זכויותיה של חברת חומוס אליהו בע"מ, שעל כן אין בהיותה של חברה זו הצד השני להסכם הסודיות כדי להשליך על תוקפו של הסכם זה
על מנת לממש הבטחה זו, פיתחנו הליך הכנה מדויק ומוקפד לפרטי פרטים ואנו מקפידים לאורך השנים על חומרי הגלם הטובים ביותר לפי הטענה, תחילה הסכימו הצדדים כי הנתבע יעשה שימוש בסימן במסעדתו, וכי תנאי השימוש בו לרבות התשלום עבור השימוש יוסדרו בהמשך

חומוס אליהו

.

5
חומוס אליהו
עיקר הטענות בכתבי הטענות 5
חומוס אליהו
שמואלי צירף לתצהירו, בין השאר, העתקים של שני הסכמי סודיות שנכרתו עם חברת חומוס אליהו בע"מ בחודשים ספטמבר ונובמבר 2014, ואת העתק הסכם הסודיות שנחתם עם הנתבע
תא (מרכז) 36621
הנתבע מודה שביקש מנציג התובעת להסביר לו את הסכם הסודיות, ומשחתם עליו הרי שהוא חב על פי חתימתו ס' 9-7 בכתב התשובה