אדמו ר הזקן. סידור הזקן

כיום, הספר נחשב לראשון בחשיבות מבין ספרי היסוד של תנועת החסידות, נערץ על ידי כל זרמיה ונלמד בכל תפוצות ישראל עברו מספר ימים, ומנהל האחוזה נכנס אל אדונו הנסיך ובפיו בשורה: "השעון שבחצר הארמון החל להראות את השעה גם בשעות הצהריים"
הרי זהו מכור חסר תקנה! בשנת תקנ"ח נשא לאשה את שפרה, בתו של רבי צבי הירש מאולע ג הרבנית רחל בעלה הרה"ח ר' אברהם בר' צבי שיינעס

מעיינותיך. פגישתם של הזקן ורבי נחמן מברסלב

נראה שהוויכוח איתך הוא האם זה "פירוש עיקרי אחד ופירושים אחדים דלי עניין" או לא.

ספרים הדנים הרב
אף כי הוא יצא מבית המאסר בצהרי י"ט כסלו, גמר גלותו השלם התרחש למעשה רק בלילה, כלומר באור ל-כ' כסלו, ומסיבה זו נהוג לחוג את שני הימים גם יחד מעט דומה לראש השנה היהודי הכללי, שנמשך יומיים
כתב הזקן
אנשי העיר חששו שכוחו לחולל מופתים אינו נובע מכוחות הקדושה, חלילה, ורצו להחרים אותו
בן הזקן שחי והסתתר 62 שנה בגלות עד פטירתו
באחד הימים הראה אדמו"ר הזקן מופת, וה"מתנגדים" שדרו בעיר לא ראו זאת בעין יפה
בתיבות התפילה רמוזות כוונות אלו בקיצור גדול, כדרך הנביאים שדברו בקצרה, וכל משפט יש בתוכו משמעויות רבות, ותפקידם של הרבנים, שיש להם ידיעה בעניינים אלו, הוא ללמד ולפרש את הדברים בפני הקהל, וגם לומר להם דברי מוסר ולעוררם ולהכניע ליבם לה' בגיל שנה החל לדבר ובהיותו בן שנתיים הרגישו הוריו כי לילד יש זיכרון ותפיסה בלתי רגילים
פרי עץ חיים, שלחן ערוך הלכות רבית לאדמו"ר הזקן, מחולק לפי סימנים וסעיפים ע"י הר"ר חיים ברזל, ובהוספת מקורות וביאורים עם קונט' חדושים בעניני רבית מאת הר"ר יהודה ברזל, בני ברק תשנ"ו כגון: הפסק טהרה, תינוק שנולד לענין ברית מילה וכו'

היכל הזקן

אך מאז התפרסמו דברים נוספים המובאים פה שתי כתבות שנעשו על הניגונים אך לא מידע חלקי ולא הכי מדויק, בפרט באי זיהוי מקיף של כל הניגונים ובאי זיהוי נכון של 'המכוונים': : , פנחס ביכלר, תשע"ב.

15
ריאיון עם הזקן
אולם, משום מה, שוהה הרבי בחדרו ולא יוצא אל חסידיו מלאי הציפייה
הזקן (פירושונים)
תשכ"ה, עמ' 38 במהדורת ירושלים תשנ"ו: עמ' שפט
כתב הזקן
אני לא חב"דניק, ואף הצבעתי בעד מחיקת אי אלו ערכים חב"דיים