כמה זמן צריך להיות בבידוד. אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?

כי עם כל השמחה על שזכינו לחזור לארץ ולקיים כאן שלטון עצמאי במידה מסוימת, לא זו הגאולה שהעם היהודי מצפה לה אלפי שנים מאז חורבן בית המקדש אנו נוהגים מנהגי אבל בשלושת השבועות שבין שבעה-עשר בתמוז לתשעה באב
אחרי הקמת המדינה היו שתהו אם לא הגיע הזמן לבטל את האבל או לצמצמו גאולה שתעביר את העולם כולו ממצב של הסתר למצב של גילוי האמת

אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?

קיומה של הממשלה נתון בידי מפלגה אסלאמית, שיכולה בכל רגע להביא לידי הפלתה.

16
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
והדבר החמור מכול — לראשונה בתולדות המדינה מסרו יהודים את מפתחות השלטון לידי לא-יהודים
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
ראו את מערכת המשפט, העוקרת בחדווה יישובים יהודיים פורחים, גם כשאין שום עילה חוקית להריסתם, ואילו פלישה ערבית בניגוד לכל חוק מתקבלת בהעלמת עין ובדחיות אין-סופיות
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
למה להוסיף להתאבל על הגלות?
בימים האלה אנו מהרהרים ביתר שאת על מושגי הגלות והגאולה, חשים ביתר חריפות את צער הגלות ומעוררים את הכיסופים לגאולה היש בר-דעת שאינו מבין את משמעות הדבר, ועד כמה ממשלה כזאת מוגבלת וחסרת אונים בדברים הנוגעים לאינטרסים החיוניים שלנו?! לא שוטרי המנדט האמת היא, כמובן, שגם אילו הייתה המדינה מושלמת בכל המובנים, וגם אם העצמאות שלנו הייתה מלאה בתכלית — עדיין היינו מוסיפים להתאבל על החורבן והגלות ולייחל לגאולה
אבל ככל שהשנים חולפות מתברר שגם בהיבטים האלה אנחנו שרויים בגלות עמוקה, ואולי כואבת יותר, כי זו גלות בידי יהודים ראו את הפרעות שעברנו בעת האחרונה, כאשר שוטרי המדינה היהודית — לא שוטרי המנדט הבריטי — עצרו את המותקפים היהודים ושחררו את הערבים

אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?

הנה, חזרנו לארצנו, יש לנו מדינה עצמאית, צבא משלנו, ההתיישבות היהודית פורחת.

8
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
עם ישראל כמה ומשתוקק לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא על-ידי משיח בן-דוד, ושבה ייבנה בית המקדש השלישי
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
ובכל-זאת ההתרגשות מתחיית העם היהודי בארצו יכלה להחליש קצת את הכמיהה לגאולה, כי הנה ארץ ישראל נבנית ופורחת, הרי ישראל מניבים פירות עסיסיים, ירושלים מתפשטת לאורך ולרוחב, וחיי יהודים שוב אינם הפקר
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?

אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?

.

18
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?
אחרי הקמת המדינה היו שתהו: למה צריך להוסיף להתאבל על הגלות?