חינוך לשוני. חינוך דו

קושי נוסף איתו מתמודדים בתי הספר הדו־לשוניים מגיע דווקא מצידו של משרד החינוך מערכים אלה נובעת הכרה וקבלה של השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת של כל אדם ועם
נכון ל-2019 פועלים בישראל שמונה מוסדות חינוך דו־לשוניים מרכזיים לגילאים שונים עמותת מקיימת גן דו לשוני בתל אביב

חינוך דו

בתי הספר הדו־לשוניים שואפים לחנך לאורם של ערכי אנוש הומניסטיים כגון: כבוד הדדי, שוויון בין בני אדם, שוויון ערך האדם, יושר, צדק, אמון בין בני אדם וסובלנות.

חינוך דו
השאיפה היא שכל ילד יגיע לכל יכולת לימוד, כתיבה וביטוי בשפה השנייה באופן שלא יפחת מזה של שפתו הראשונה
חינוך דו
קדמו להצתה התנכלויות נוספות בזמן מבצע "צוק איתן" בקיץ אותה שנה, ובשנת 2012
חינוך דו
בית הספר גליל הוא היחיד המוכר נכון לשנת 2016 על ידי משרד החינוך וקיבל את אישורו לצמוח כבית ספר ייחודי על אזורי ועל יסודי
מוסדות חינוך דו־לשוניים בישראל הם בתי ספר וגנים בהם משמשות ה וה במידה שווה כשפות הוראה שם אמנם לא מביעים התנגדות להקמת בתי הספר והגנים הדו־לשוניים, אבל גם לא מסייעים לקבוצות ההורים להפעיל לחץ על העיריות בנושא
השקפתם החינוכית היא כי כזו היא בסיס ליצירת סביבה חינוכית דו־לשונית אשר תוביל ליחסי כבוד ושוויון בין שתי התרבויות

חינוך דו

בכל בתי הספר הדו־לשוניים, לבד מבית הספר בגליל, פועלים גם גנים.

9
חינוך דו
אלא שמהשנה השלישית ואילך נרשמת שם ירידה בהיקף התלמידים היהודים, שמספרם עמד בשנת 2011 על 23 בלבד, אל מול 105 ערבים
חינוך דו
גף ניסויים ויזמות מהווה מסגרת מקצועית ותומכת מטעם משרד החינוך שתפקידו להביא את פיתוח המודלים לבשלות, תוך הצבת יעדים מדידים ברורים ושאיפה למצוינות
חינוך דו
חמישה מהם שייכים לעמותת — שמפעילה שלושה בתי ספר בירושלים, ב ובגליל סמוך לקיבוץ — ושני אשכולות גנים גנים לילדים בגילאים שונים ב וב
סוג זה של מוסדות חינוך מחייבים פיתוח חזון חינוכי ייחודי, חדשנות ויזמות המצב הפוליטי, וגם הפשע הגואה באזור, נתנו דחיפה משמעותית לנהירתם של התלמידים היהודים בחזרה למוסדות הלימוד ביישוביהם
בתי הספר מחנכים לדיאלוג פתוח כדרך חיים הוגנת להתמודדות עם קונפליקטים, מצבי משבר ואי הבנות התלמידים לומדים להכיר את תרבות האחר ומתחנכים להכיר בקיום השוני בין התרבויות, מתוך מחויבות לחיפוש המשותף ביניהן

חינוך דו

בשנת 2004 פתח את שעריו בית הספר "יד ביד - גשר על הוואדי" בכפר-קרע שבוואדי עארה, כפרויקט יהודי-ערבי חדשני שנועד לקדם את הדו-קיום בין שתי האוכלוסיות המתגוררות באזור.

29
חינוך דו
הלימודים במוסד נקבעו להתנהל באופן דו־לשוני ובעת הפתיחה היה מספר התלמידים בני שני הלאומים כמעט מאוזן
חינוך דו
עברית וערבית זוכות למעמד שווה בבית הספר, והלימוד נעשה בשתיהן במקביל
חינוך דו
בתי הספר מחנכים ללמידה לעומק של שתי התרבויות, הערבית פלסטינית, מוסלמית ויהודית, תוך הכרה בשוני ובייחוד ותוך חיזוק הערכים המשותפים