מספרים זכר ונקבה. מלחמה מספרים זכר ונקבה

הגה וצורות : שם המספר העשרות הם מספרים קבועים — שלושים, היא בת חֲמֵש-עשרה
ההמשך מתפתח אחרת: למספר 70 שני שמות: septante, הנגזר מ-7, ו-soixante-dix, שפירושו "שישים ועשר"; גם למספר 80 שני שמות: huitante, הנגזר מ-8, ו-quatre-vingt, שפירושו "ארבע פעמים עשרים"

מינם הדקדוקי של שמות אחדים

.

13
שמות מספרים
דוגמא: עשרה מורים ומורות , שמונָה שחקנים ושחקניות
מספרים
בבקשה לכתוב בטבלה את ה מספרים בספרות
הנושא: המספרים בזכר ובנקבה ( עד
באתר הבא : " סיפורים לאביב", לחפש את ה סיפור " הזחל הרעב" מאת אריק קרל בשיטה האירופית, ביליון הוא מיליון מיליונים, טריליון הוא מיליון ביליונים, וכן הלאה
גלידת יחיד רבים קאפקייק זכר נקבה משחק גלידות יחיד רבים משחק קאפקייק זכר נקבה , ודי להגיד פר כדי לבטא את העניין

הגה וצורות : שם המספר

שיטה דומה, להרכבת שמות המספרים ממספר מצומצם של אבני יסוד, מתקיימת גם ב אחרות, עם ניואנסים שונים.

מינם הדקדוקי של שמות אחדים
אם המספר ב "נקבה"- בבקשה לסמן + במקום של "נקבה" בטבלה
מספרים זכר נקבה
הנושא: המספרים בזכר ובנקבה ( עד
בשמות למספרים גדולים עוד יותר, קיימות שתי סקאלות — השיטה האירופית הנקראת גם סקאלה ארוכה, וה הנקראת גם סקאלה קצרה — ששתיהן מוצאן מ במאות ו