נשיא המדינה. מתווה חדש מבית הנשיא: הענקת חנינה על קנסות למי שנפגע כלכלית מהקורונה

היה זה ביום השבעתה של ל תקופת ה על עבירות נעצרת עם תחילת כהונתו של הנשיא, ונמשכת מחדש עם סיום הכהונה
עוד יודגש כי המתווה המיוחד אינו מונע הגשת בקשות חנינה שלא על פי מתווה זה, במסגרת סמכות החנינה הנתונה לנשיא המדינה, וזאת בהתאם לכללים המקובלים כמפורט באתר האינטרנט של בית הנשיא, לרבות מיצוי הליכים בפני המרכז לגביית קנסות במשנה הביטוי נשיא מתייחס גם לראש ה, ובעברית מודרנית למנהיג של רפובליקה או ליו"ר של ארגון ציבורי

נשיא

המועמדים שהגיעו לקו הסיום השלימו מסע ארוך שכלל עשרות פגישות עם חברי הכנסת, פגישות ארוכות עם יושבי ראש המפלגות וניסיון לגייס תמיכה רחבה.

3
נשיא מדינת ישראל
לבקשה המוגשת על ידי קרוב משפחה יש לציין כי היא מוגשת בידיעתו ובהסכמתו של הנידון
אות הנשיא למתנדב
היה זה ביום השבעתה של לנשיאת בית המשפט העליון
מתווה חדש מבית הנשיא: הענקת חנינה על קנסות למי שנפגע כלכלית מהקורונה
נשיא לשעבר זכאי לתשלום של הוצאותיו בעבור החזקה ושימוש ב ובטלפון שהותקן בדירתו אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאיות לתשלום זה במשך תקופה של שמונה עשר חודשים מיום פטירתו של הנשיא או הנשיא לשעבר שפרינצק כיהן כנשיא בפועל משך כמעט שנה שלמה, עד בחירתו של לנשיא, ב-8 בדצמבר
אם קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות, חוזרים על ההצבעה חבר הכנסת התמודד על התפקיד מול הנשיא המכהן עזר ויצמן

אות הנשיא למתנדב

באותו מקרה פסקו השופטים אגרנט, ו כי בסמכותו של הנשיא להקל ב באמצעות המרתם.

18
מתווה חדש מבית הנשיא: הענקת חנינה על קנסות למי שנפגע כלכלית מהקורונה
ביחס לכל בקשה, ייבדקו לצד המאפיינים האמורים לעיל: המצוקה הכלכלית אליה נקלע הפונה בעקבות המאבק בנגיף הקורונה, חומרת העבירות ונסיבותיהן, יתר רכיבי העונש שהוטלו בנוסף לקנסות, גובה הקנסות, מספר תיקי הקנסות העומדים לחובת הפונה, מאמצי תשלום הקנסות, יכולת התשלום ועוד, כמקובל בטיפול בבקשות חנינה מסוג זה
חוק יסוד: נשיא המדינה
בשעה שכוחו של הרצוג בולט מאוד במשכן והוא נהנה ממערכות יחסים עמוקות וטובות עם רבים מחברי הכנסת במסגרת תפקידיו בעבר ותפקידו כיו"ר הסוכנות בהווה, אצל פרץ היה הסיפור הפוך לגמרי
נשיא מדינת ישראל
מתווה ההקלה בעונשי קנסות יחול על בקשות חנינה, שיוגשו מיום פרסום מתווה זה למשך כחצי שנה עד ליום 1 באפריל 2021, י"ט בניסן התשפ"א
החסינות המהותית מטרתה של החסינות המהותית היא לשמור את מעמדו של הנשיא כמי שעומד בראש המדינה ומעל ל האחרות בהמשך בסעיף ג' נקבע כי ימלא את תפקידי הנשיא והוא בעל סמכויות, כאשר היו"ר צריך להודיע ברשומות על התפנות משרתו של הנשיא ועל תחילת כהונתו שלו סעיף 24
את המחויבות ההיסטורית של שרשרת הדורות המשפחתית שלי" כשירות סעיף 4 לחוק היסוד קובע שני תנאים לכשירותו של נשיא המדינה: די בכך שהוא ו מדינת ישראל

חוק יסוד: נשיא המדינה

סעיף 11 ב לחוק היסוד קובע כי "לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם".

19
נשיא מדינת ישראל
כן קבעה כי אף שהדבר לא נאמר במפורש בחוק היסוד, מדובר ב
נשיא
היא פנתה לנתניהו ואמרה לו: "אמרת לי בשיחה אישית על השבעה של אחיך, והחלטנו שיהיה טעם לחיים"
נשיאי מדינת ישראל
תפקיד נשיא המדינה הוא בדרך כלל התפקיד האחרון בקריירה הפוליטית