כניסת שבת מגדל העמק. כניסת שבת במגדל העמק

בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
תאריך כניסת השבת והחג יציאת השבת והחג יציאת השבת והחג ע"פ ר"ת {{day לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר

כניסת שבת במגדל העמק

דרך דף זמני השבת והחג ניתן אף להגיע לתוכן משלים לקראת השבת הקרובה נוסף על הזמנים המדוייקים לשבת.

כניסת שבת במגדל העמק
לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה
כניסת שבת במגדל העמק
בלוח זמני שבת וחג מוצגים זמני השבת והחג לאורך כל השנה, ואף זמני יציאת השבת לפי שיטת ר"ת, למחמירים להוציא את השבת לפי זמן רבנו תם
כניסת שבת במגדל העמק
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך
ניתן לקבל כאן את זמני כניסת שבת וזמני יציאת שבת לשבת הקרובה ולכל שבת אחרת, במאות ערים הצג יותר לחיצה על התאריך בלוח השנה תציג מצד שמאל ללוח את ימי הזכרון השייכים לאותו היום, בנוסף לזמני היום המוצגים
זמני השבת לכל שבת במהלך השנה באתר ישיבה לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל

כניסת שבת במגדל העמק

.

17
כניסת שבת במגדל העמק
כניסת שבת במגדל העמק
כניסת שבת במגדל העמק
זמני השבת מדוייקים בכל מקום לפי מנהג זמני הדלקת נרות באותו מקום, על פי הידוע לנו
סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות

כניסת שבת במגדל העמק

.

13
כניסת שבת במגדל העמק
כניסת שבת במגדל העמק
כניסת שבת במגדל העמק