מרטין בובר. אני ואתה

In 1925, he began, in conjunction with Franz Rosenzweig, translating the into German Die Schrift מלבד זה , הספר מסביר את הבסיס של פילוסופיית הדיאלוג במפגש החושי של אדם עם עולם
The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church 3rd ed בדומה לבובר, לוינס מסכים שזיקה זו אינה זיקה של אני-לז שבה הזולת נתפס כאובייקט ושההתוודעות לזולת מציגה אותו כשלמות חד פעמית ואינטגרלית

Martin Buber

לדבריו, בשתיהן מעריצים את האמת האנושית לא בצורה של קניין, אלא בצורה של תנועה.

10
משנתו החינוכית של מרטין בובר
נקודת המוצא האנתרופולוגית-פילוסופית לעבודתו כסופר וכפילוסוף קובעת את יחסו אל הפילוסופיה ואל הדת
Martin Buber
Alex Page translated the Chinesische Geister- und Liebesgeschichten as "Chinese Tales", published in 1991 by
The Center for Educational Technology
שימושן בשפה שונה מזה החל לגבי שמות-עצם ושמות-פועל
לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה" אלה יוצאים תמיד מן הסובייקט, מתייצבים אל מולו, נעשים על ידיו למה שנעשים, אך לעולם אינן משיבים לו ואינם באים לקראתו
במשפטים אלה גלום עקרון חשוב בתורתו החינוכית של בובר, עקרון ה"הקפה" מגע זה השפיע את השפעתו העמוקה על נפש הנער וקבע בהרבה את דרך התפתחותו כסופר וכהוגה דעות הדן בנושאים חסידיים

פורטל

תפקיד ההוראה קבע את מחשבתו בתוך-תוכה.

28
פורטל
אולם הנושא לכל הכתיבה הפורייה הזו הוא תמיד האדם באשר הוא
משנתו החינוכית של מרטין בובר
אין היא מתכוונת אלא להכיר את האדם בשביל עצמה
בובר, מרטין (1965
במצב החינוכי, התלמיד זקוק לתמיכתו של המורה כדי לעשות את דרכו בכיתה ובעולם וכדי שייחודיותו לא תימחק