הרב אורי שרקי. הרב אורי שרקי

והקשר בין הדברים הוא שהאדם כועס כיון שהוא אינו מסכים שמשהו או מישהו אחר יעמוד כנגדו, וזהו מעין סוג של גאווה כמה ספרים חוברו בסגנון דומה לסגנונו של ספר הכוזרי
הכוח הרוחני האחרון שנותר בעולם זוהי שארית השכינה בישראל לא שהן אומרים שאין שם אלוק אלא כוכב זה

Stream Ourim music

אם כן מדוע לא כולם רוצים להיות עבדי ה'? גם השלמות שמבטיח הפילוסוף לא נראית כיוצאת אל הפועל.

5
הכוזרי
המתחים הפנימיים שעברה היהדות האשכנזית גרמו לעיוותים רבים ולמאבקים — בין חסידות להתנגדות, בין משכילים לבית המדרש, ובין ציונים לחרדים
מאמרים
ריה"ל עצמו מכנה את הספר במקום אחד 'הספר הכוזרי'
יאיר שרקי
שיטת רבי יהודה הלוי ישנו הבדל בין הרמב"ם לרבי יהודה הלוי בהסבר העבודה הזרה
באפריל הוכרז שרקי כזוכה בפרס מצוינות עיתונאית בתקשורת הישראלית בסקירת ויחסי ישראל והתפוצות, של 'המרכז העולמי של בני ברית', על סדרת הכתבות "ברוקלין של קודש" בתוך חלל זה היה יכול להופיע הדיבור האלוקי
זהו אתר ייעודי להורדת שיעורי הרב כסדרות שלמות ברוכים הבאים לאתר שיעורי הרב אורי עמוס שרקי שליט"א החטא נעשה רק על ידי שלושת אלפים איש מתוך שש מאות אלף, ובכל אותו הזמן לא פסקו מאת ה' ה, ו

עבודה זרה (סיכום)

נמרוד היה מוכן להקריב את עצמו למען הכלל.

הרב אורי שרקי: קדושה לקבל את החיסון נגד נגיף
כמובן שאין סקילה על הכעס, אך יש דמיון מסוים בין שני הדברים
הרב אורי שרקי
אלא שכעת מתעוררת שאלה אחרת
יאיר שרקי
אם נדייק בציווי, נראה כי החיוב לבטל עבודה זרה הוא בכל המקומות בהם עם ישראל שולט, אבל כל זמן שאין מגע ישיר בין עם ישראל למקומות בהם יש עבודה זרה, אין חיוב לבטל במקומות ההם את העבודה הזרה