פצלת השדה תשבץ. אבן חול

מקור לאבני החן "אבן שמש" ו"אבן ירח" גריווקה greywacke אבן חול "בלתי מבוגרת" שנוצרה מהתפרקות של סלעים מותמרים שמקורם בסלעי יסוד פלוטוניים
לעיתים קרובות נלכדים מולקולות של מים ואטומים אחרים בין הלוחיות בהנחה שריכוז הקוורץ בסלע המקורי לא עלה על 20% כמו למשל בגרניט , אזי ריכוז הקוורץ הגבוה באבן החול הקוורצית נובע מחוסר היציבות של המינרלים המקוריים פלדספטים, אמפיבול, נציץ וכו'

מינרלים סיליקטיים

היחס בין צורן לחמצן הוא 5:2 משום שאטום חמצן אחד בלבד בארבעון קשור רק לצורן ושאר השלושה משותפים לארבעונים האחרים.

12
אבן חול
הארבעונים המקושרים פונים לכל הכיוונים ויוצרים בכך מבנה דמוי שלד של בניין גדול
אבן חול
הצורן מצוי במרכז הטטרהדרון והחמצנים מהווים את ארבעת הקדקודים
מינרלים סיליקטיים
אבן חול — סוג של סלע משקע אפיקלאסטי בעל גודל גרגיר בינוני
יכול להחליף את יון הצורן בקלות כפי שנעשה גם בסוגי סיליקטים אחרים תוך יצירת ארבעון הזהה בממדיו לארבעון שבמרכזו צורן, אבל בשל הערכיות השונה סך כל המטען החשמלי של הארבעון הוא 5- במקום 4- היחס בין צורן לחמצן הוא 2:7
מכיוון שהמטען החשמלי במינרל חייב להתאזן נדרשים נוספים וזו הסיבה לגיוון הרב של המינרלים בקבוצה זו תצורות סלע שהן בעיקרן אבני חול מאפשרות חלחול של מים והן נקבוביות במידה המאפשרת אגירת מים ולכן הן מקור חשוב לאקוויפרים אוצרי מים

מינרלים סיליקטיים

הטבעת ב בנויה משישה ארבעונים והוא אכן שייך למערכת הגבישית ההקסגונלית, אבל ב, שגם בו יש שישה ארבעונים בטבעת, מסודרים הארבעונים כך שבכל זוג משתנה כיוון הארבעון והטורמלין שייך דווקא ל.

15
אבן חול
בצורה הטהורה ביותר, שבה משתתפים בבניית המינרל צורן וחמצן בלבד, נוצר המינרל קוורץ SiO 2 והפולימורפים השונים שלו
מינרלים סיליקטיים
היחס בין צורן לחמצן הוא 3:1
מינרלים סיליקטיים
הארבעונים של הסיליקט מחוברים ביניהם בשרשרת, כדוגמת מחלקת המינרלים האינוסיליקטיים ראו בהמשך
זו הסיבה שבקבוצה זו יש יותר מאשר בכל קבוצת סיליקטים אחרת אבן החול הנובית המצויה במכתשים ובאילת היא אבן חול קוורצית
יש מעט מינרלים בקבוצה זו וכלולים בה גם מינרלים שיש בהם גם ארבעונים רגילים של SiO 4 בנוסף לארבעונים הכפולים קשר זה הוא קשר חלש ומהווה נקודת חולשה, והפצילות המושלמת המאפיינת את הפילוסיליקטים מתרחשת לאורך מישור זה

אבן חול

העובדה שהסלע מכיל כמות רבה של פלדספטים שהם מינרלים בלתי יציבים מעידה על כך שהסלע נוצר בתנאים בהם לא הייתה תקיפה כימית של הסלע, אם משום שהסלע נוצר באקלים קיצוני צחיח או קטבי או שהסלע כוסה מייד.

19
אבן חול
הכורכר הוא סוג של אבן חול שנוצרה מהתאבנות חולות בעזרת רסס מי ים שהחדירו תמיסות גיר פחמת הסידן לחולות
מינרלים סיליקטיים
סוגי אבן החול אבן חול קוורצית אבן חול זו מורכבת מלמעלה מ-70% קוורץ, ולכן נחשבת לאבן "מבוגרת"
אבן חול
הלוחיות מקושרות האחת לשנייה באמצעות