זום משרד החינוך עובדי הוראה. היחידות שלי

מלשכת סגן שר החינוך מאיר פרוש נמסר כי נמצא הסדר שיתן מענה למוסדות הפטור והישיבות הקטנות בחיסון עובדי ההוראה וצוותות החינוך בהתאם להודעת שר החינוך, יואב גלנט, החיסונים יינתנו בשלב הראשון לעובדי ההוראה ולצוותי החינוך המלמדים גם בתקופת הסגר הנוכחי
בשלב ראשון יחוסנו צוותות ההוראה בחינוך המיוחד ונוער בסיכון ובשלב הבא כל צוותות ההוראה, בדגש על אלה שלא נדבקו עד עתה כאמור, עובדי ההוראה במוסדות החינוך של החינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות לתלמידים בסיכון יחוסנו ראשונים

היחידות שלי

החיסונים יבוצעו בהתאם לתהליך מסודר שנקבע במיוחד לשם מבצע זה.

'חוזרים לחיים': חיסון המורים
הטופס יימצא בפורטל עובדי הוראה
היחידות שלי
עובד הוראה אשר יביע הסכמתו להתחסן, פרטיו יועברו למשרד הבריאות ולקופות החולים
היחידות שלי
הרישום ייעשה על ידי מנהלי מוסדות החינוך באמצעות פורטל מוסדות חינוך
יחידות ההוראה שתשמרו יוצגו באזור האישי במרחב הפדגוגי
במקביל, נערך המשרד לחסן את יתר עובדי ההוראה וצוותי החינוך המלמדים במערכת על מנהלי מוסדות הפטור, הישיבות הקטנות, החינוך העצמאי וגני הילדים, להעביר בדחיפות את שמות עובדי ההוראה וצוות העזר במוסדות להתחסן בצורה מרוכזת דרך פרוטל עובדי הוראה של משרד החינוך

'חוזרים לחיים': חיסון המורים

מבצע "חוזרים לחיים בחינוך" יוצא לדרך, ומשרד החינוך נערך יחד עם משרד הבריאות לפתוח את מבצע החיסונים עבור כל צוותי החינוך וההוראה במערכת החינוך.

29
'חוזרים לחיים': חיסון המורים
עובדי הוראה: החל מהיום א' משרד החינוך ישלח לכל עובדי ההוראה הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני וכן בהודעת מסרון למכשיר הנייד אודות האפשרות להתחסן
היחידות שלי
צוותי חינוך: החל מהיום א' מנהלי מוסדות החינוך יעדכנו את צוותי החינוך בהם: סייעות, מזכירות, אבות הבית וכו' אודות האפשרות לקבל זימון לחיסון, כאשר מנהלי המחוזות ילוו תהליך זה
היחידות שלי
ההודעה תכלול קישור מקוון לשם מילוי טופס רישום לחיסון