מאגרי מידע בר אילן. מידע אישי

אם קיימת זיקה בין המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 84 ש"ש 168 נ"ז יהדות 401 הדרכה ויעץ א-ה 16:00-9:00 השאלה והשאלה מוגבלת א-ה 16:00-8:00 קבלת עבודות גמר א-ה 15:00-9:00 השאלה בין-ספרייתית א-ה 15:00-9:30 מזכירות א-ה 14:00-8:00 עד 8
אם קיימת זיקה בין שני המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 96 ש"ש 192 נ"ז דו-חוגי מובנה אפשרי כאשר ישנה חפיפה מקצועית בתכנים המקצועיים של שני החוגים, המצדיקה צמצום בהיקף הלימודים עקב קיום קורסים בעלי תכנים דומים בשני החוגים, והוא מחייב התאמה במערכות השעות של שני החוגים

דרוש/ה ספרן/ית במדור שירותי קהל במערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר

.

21
מידע אישי
חד-חוגי עם דו-חוגי - כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר: לפחות 91 ש"ש 182 נ"ז לפחות 64 ש"ש 128 נ"ז של המקצוע הדו-חוגי +לפחות 27 ש"ש 54 נ"ז מקצועיות במסלול הדו-חוגי כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר
דרוש/ה ספרן/ית במדור שירותי קהל במערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר
תואר כפול: לפחות 110 ש"ש 220 נ"ז לפחות 50 ש"ש 100 נ"ז דיסציפלינריים בכל אחד משני המקצועות + 10 ש"ש 20 נ"ז לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה לפחות ל-110 ש"ש 220 נ"ז
מידע על מסלולי לימוד
דו-חוגי מובנה: לפחות 64 ש"ש 128 נ"ז לפחות 25 ש"ש 50 נ"ז דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש 20 נ"ז בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה לפחות ל-64 ש"ש 128 נ"ז
הדיפלומה "חוג אחרי תואר" תוענק שנה לאחר קבלת התואר החד חוגי ההחלטה על שילוב מקצועות כדו-חוגי מובנה מתקבלת על ידי ועדת ההוראה לתואר ראשון ומאושרת על ידי הוועדה המרכזת של האוניברסיטה
דו-חוגי: לפחות 64 ש"ש 128 נ"ז לפחות 27 ש"ש 54 נ"ז דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש 20 נ"ז בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה לפחות ל-64 ש"ש 128 נ"ז חד-חוגי: לפחות 64 ש"ש 128 נ"ז לפחות 50 ש"ש 100 נ"ז דיסציפלינרי + 10 ש"ש 20 נ"ז לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקה, להשלמה לפחות ל-64 ש"ש 128 נ"ז

מידע על מסלולי לימוד

.

30
דרוש/ה ספרן/ית במדור שירותי קהל במערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר
מידע אישי
ספריות ואוספים מיוחדים