منيو خروف الشيف. منيو مطعم البيك مع ذكر الاسعار 2021

3s ease-in-out; -ms-transition: all 0 85 ;background-clip:padding-box;border:1px solid rgba 0,0,0,
85 ;background-clip:padding-box;border-bottom:1px solid rgba 0,0,0, 25 0l-4 4 4 4 1

مطعم خروف الشيف جدة

3s ease-in-out; -o-transition: all 0.

8
أسعار منيو ورقم وعنوان فروع مطعم الشيف سرحان
125rem 0 0;font-size:1rem;color: 212529;text-align:left;list-style:none;background-color: fff;background-clip:padding-box;border:1px solid rgba 0,0,0,
مطعم خروف الشيف مكة
3s ease-in-out; transition: all 0
أسعار منيو وعنوان فروع ورقم مطعم خروف الشيف السعودية
5rem;font-weight:700;line-height:1;color: 000;text-shadow:0 1px 0 fff;opacity:
important; background-color: transparent; border: none! 3s ease-in-out; -moz-transition: all 0 3s ease-in-out; -o-transition: all 0
3s ease-in-out; transition: all 0 2s ease-in-out; transition: all 0

اسعار خروف الشيف في السعودية 2021 منيو خروف الشيف

3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.

2
مطعم خروف الشيف: الفروع، المنيو مع الأسعار، والتقييم النهائي
03 ;border-top:1px solid rgba 0,0,0,
مطعم خروف الشيف الدمام (الأسعار+المنيو+ الموقع)
3s ease-in-out; -o-transition: all 0
مطعم خروف الشيف: الفروع، المنيو مع الأسعار، والتقييم النهائي
3s ease-in-out; -moz-transition: all 0