Publicerad och färdigställd tisdagen den 16 april 2019 kl. 09:30.

Kraftigt förbättrade priser på handel med svenska, amerikanska och baltiska aktier samt andra värdepapper, med förenklade villkor. Det får alla Swedbanks och sparbankernas kunder från och med nu.

Observera att investering i aktier alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer

Bild

Tomas Karlsson, chef för värdepappersförsäljning & support på Swedbank Group Savings.

Med vår nya prismodell vet du alltid klart och tydligt vad du betalar för dina värdepappersaffärer.

Swedbank sänker courtaget för Swedbanks och sparbankernas kunder, vid handel med aktier och värdepapper i internetbanken och i appen. Det rörliga courtaget tas bort helt, istället introduceras fast pris i olika nivåer baserat på totalt innehav och på storleken på affären. Den nya prismodellen innebär att Swedbank och sparbankerna nu har ett av marknadens mest konkurrenskraftiga och enklaste erbjudanden.

- Det är väldigt roligt att kunna presentera ett riktigt starkt och tydligt erbjudande för gamla och nya kunder som vill handla med aktier och andra värdepapper, säger Tomas Karlsson, chef för värdepappersförsäljning & support på Swedbank Group Savings. 

Billig, enkel och tydlig prissättning

Den nya prismodellen innebär att kunder med ett totalt sparande som understiger 100 000 kronor i Swedbank eller i sin sparbank helt slipper att betala courtage när de handlar med aktier.*

De som har mer än 100 000 kronor sparat i banken betalar ett fast courtage baserat på affärens storlek: 

  • Vid affärer upp till 25 000 kr är avgiften 29 kr. 
  • Vid affärer mellan 25 001 – 100 000 kr är avgiften 59 kr.
  • Vid affärer över 100 000 kr är avgiften 99 kr. 

Internetbanken och appen känner automatiskt av engagemangets storlek och tar ut rätt courtage. Och eftersom det inte finns olika courtageklasser behöver man bara välja mellan att ha sina värdepapper en vanlig aktiedepå eller en aktiedepå inom ISK. Båda öppnas enkelt i internetbanken, eller i appen. ISK är att föredra för de allra flesta eftersom värdepappersaffärerna inte behöver deklareras och det endast utgår en låg schablonskatt. 

- Med vår nya prismodell vet du alltid klart och tydligt vad du betalar för dina värdepappersaffärer. Det blir inga obehagliga överraskningar. Och vid affärer för mindre än 25 000 kronor kostar det så lite som 29 kronor, säger Tomas Karlsson. 

Flera pågående förbättringar
Den nya courtagemodellen är en av flera pågående förbättringar som Swedbank genomför inom sparaområdet. Tidigare lanserades nya Aktiellt, troligtvis norra Europas bredaste inspirationsplattform för aktie- och värdepappersaffärer. Ett arbete pågår också med att ytterligare förbättra den digitala upplevelsen när man använder bankens tjänster. 

- Helheten är viktig. Hos oss får du dagligen tips, inspiration och idéer från Aktiellt och våra TV-sändningar. Dessutom mycket konkurrenskraftiga priser för värdepappershandel med svenska, baltiska och amerikanska aktier, utan krångel med olika courtageklasser. Och om du behöver hjälp finns telefonsupport och lokal närvaro. Med andra ord: Allt du som kund behöver för att göra aktie- och andra värdepappersaffärer så enkelt, billigt och välinformerat som möjligt på ett ställe, säger Tomas Karlsson.

Läs mer om de nya förmånliga villkoren här 

Kolla in de nya priserna här

Läs mer om ISK här 

*Gäller upp till 500 affärer om året. Omfattar ej handel i USA och på Spotlight.

Reach out

Find us at the office

Ortlip- Vogeli street no. 79, 95103 Basseterre, Saint Kitts and Nevis

Give us a ring

Catharine Epson
+17 650 778 112
Mon - Fri, 11:00-22:00

Contact us