פסיכי זה הקטע. cdn1.quizpedia.com

החל מיחס כאל בעלי ידיעה נסתרת או מיסטית בתרבויות העולם העתיק, דרך תפיסת השיגעון כ מסוג כלשהו למשל , ועד לתפיסות שכיחות היום של פגיעות נפש שהן תוצאה של מבנה ה ובעיות בחומרים במוח ראו: , או תוצר של ילדות קשה או וחוויות קשות הבעיה היא שהיצרן יכול לשים בחוצץ כמות מוגבלת של מידע ואילו הצרכן יכול לצרוך רק כאשר קיים מידע בחוצץ
ערכו של המונה יהיה עכשיו 0 ולכן אף תהליך אחר לא יוכל להיכנס לקטע הקריטי כי כשהוא יבצע פעולת ה-wait לפני הקטע הקריטי, הוא יוריד את ערך המונה ב-1 מה שיקבע את ערכו כשלילי ולכן התהליך יכנס לתור התהליכים שמחכים לפעול ובינתיים "ייחסם" כלומר כוח עליון השולט בפעולותיו של האדם ביחס לדפוסי התנהגותו: רק במאות ה-5 וה-4 לפני הספירה, החשיבה על הנפש התפתחה ושימשה כדגם לחשיבה המיינסטרימית ביחס לנפש ולשיגעון במערב

Ella Lee

המושג "מחלת נפש" משמש בשפה הרפואית-משפטית במובן של "מצב פסיכוטי", למשל בנוהלים לגבי הוצאת צווים או הוראות לבדיקה פסיכיאטרית כפויה, טיפול מרפאתי כפוי או אשפוז כפוי.

cdn1.quizpedia.com
בשפה העברית מילים נרדפות לשיגעון הן "טרוף דעת" או "מטורף", "אי שפיות" או ""בלתי שפוי", "לא נורמלי" ועוד ביטויים עממיים רבים
קטע קריטי
אנשים כ או מ למשל החזיקו או מחזיקים בדעות דומות לאלו
קטע קריטי
לכן בהגדרה השיגעון הוא טרוף הדעת, טשטוש השכל שנגרם לאדם על ידי כוח עליון וגורם לו להתנהג מתוך שוטות גמורה ולפעול בחוסר טעם או הגיון בצורה אבסורדית בתוך החברה הנורמטיבית
המונחים "משוגע" ו "שיגעון" הם שמות עתיקים, הקיימים אלפי שנים מ, ועוד המכוונים ל המתאפיינים בעיקר באיבוד קשר עם המציאות ו, וכן מצבי רוח קיצוניים מתמשכים ללא מודעות עצמית וגבולות כמו , והתנהגות המושפעת מהתופעות הנ"ל - מצב נפשי המכונה בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה בשם פסיכוזה באותן גישות מוקדמות החיים הפנימיים עם הדילמות המוסריות שלהם לגבי מצפון ובחירה עדיין לא היו החלטיים: היחס שניתן הוא כי הגורל מכתיב את אופי הדברים ורצף הפעולות
ניתן להציג את הקוד כך: תהליכון ראשון 1 קריאת המשתנה המשותף 2 הוספת אחד למספר 3 שמירת התוצאה בזיכרון המשותף תהליכון שני 1 קריאת המשתנה מהזיכרון המשותף 2 הורדת אחד מהמספר 3 שמירת התוצאה בזיכרון המשותף התוצאה שאנחנו מצפים לה היא הערך הראשוני של המשתנה, מאחר שהוספת 1 והורדת 1 משאירה את המשתנה ללא שינוי בערכו האלגוריתם משתמש בשני משתנים משותפים, flag ו-turn

cdn1.quizpedia.com

ישנו, מהצד השני, גם שימוש חיובי יותר בשפה היומיומית למושג שיגעון, למשל בביטוי "חיים משוגעים" שפירושו חיים של בילויים בנעימים, חַיִים נפלאים, בּילוּי נהדר.

13
שיגעון
והשני לא יסיים להשתמש במשאב כי הוא צריך את המשאב שהראשון משתמש בו כדי לסיים לעשות את מטרתו
קטע קריטי
המושג "בלתי שפוי" מופיע גם בטפסים של שלטונות המס בנוגע לנקודות זיכוי
קטע קריטי
החוצץ הוא משאב משותף והיצרן והצרכן לא יכולים לגשת אליו בו זמנית כדי שלא יתקבל מידע פגום
דהיינו, מצב הכולל מגוון המאופיינות בדפוסים והמתלוות בדרך כלל בעיוות חוש המציאות והשיפוט תתכן כאן בעיה של הכותבים כי ברגע שיהיו הרבה קוראים אז הכותב לא יצליח לגשת אל המידע כי סביר שיהיה לפחות קורא אחד שמשתמש כרגע במידע
התנהגויות אלו עלולות לפגוע בצורה קשה בתפקוד החולה מבחינת חיי תעסוקה, חברה ופעילויות יום יום, להוות הפרה של חברתית, ולעיתים לסכן את חיי הפרט או הסובבים אותו או לשבשם בצורה קשה הכניסה לקטע הקריטי ניתנת לתהליך P0 אם תהליך P1 לא מעוניין להיכנס לקטע הקריטי שלו או אם P1 נתן קדימות לתהליך P0 על ידי השמת הערך 0 במשתנה turn

קטע קריטי

אם היה תהליך שניסה להיכנס לקטע הקריטי בזמן שהתהליך הראשון לא סיים, ערך המונה יהיה שלילי ולכן כאשר התהליך הראשון יבצע signal אז הוא יעיר את התהליך הבא בתור.

29
שיגעון
כאשר הקורא ניגש למידע אז ניתן לאפשר גם לקוראים אחרים לגשת למידע והקריאה לא מהווה קטע קריטי ביחס לקוראים אחרים
Ella Lee
יש לציין שהאלגוריתם עובד בשיטה של busy waiting כלומר, כאשר הקטע הקריטי לא סיים לרוץ, כל זמן שלא הגיע תור התהליך השני להריץ את הקטע הקריטי הוא יהיה תקוע בלולאת ה- while וידרוש זמן מעבד
קטע קריטי
בדיבור היום-יומי משתמשים במילה "שיגעון" גם במובן של שטות גמורה, חוסר היגיון, אבסורד או בתיאור דברים היוצאים מן הכלל