יהושע סובול. שתיקה, יהושע סובול

הוא מייצג, באופן פרדוקסאלי, את העמדה הציונית גם בהיותו "רגוע", כביכול, הוא טיפוס מלחיץ, מטריד, אינו מרפה, מנסה להכשיל, מסוכן
כך הוא נפרד מזמן ומאנשים שנעלמו אחד-אחד והותירו אחריהם שתיקה

מחזה של יהושע סובול

השופט: שום חוק אינו מתיר לפסוק לחולים הקשים גזר דין מוות.

17
Yehoshua Sobol
מחזה מאת יהושע סובול
מחזהו הראשון היה "הימים הבאים" ב
מחזה של יהושע סובול
הוא דורש מן הבגדים לצאת מן הארון, ומכל בגד יוצאת דמות השחקן, חוץ מאשר מבגדה של חיה'לה
כשלמד בפריז שמע על שהתפתחה נגד סוחרים יהודים בעיר מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, ו' בניסן תשס"ה, 15 באפריל 2005, עמ' 26
קרוק הבונדיסט הבונד - תנועה יהודית סוציאליסטית אנטי ציונית שהאמינה ששינוי המשטר בארצות הגולה יביא לשיפור במצבו של העם היהודי, שיוכל לחיות מתוך אוטונומיה תרבותית בגולה אינו מתכוון לעלות ארצה , ואילו קרוק מציג בפניו את יתרונותיה של התנועה הציונית ביצירת יהודי חדש הוא מאמין שנורמליזציה ויצרנות של הגטו — יש בהם כדי להציל את מרב האוכלוסייה

שתיקה, יהושע סובול

הארץ, מוסף ספרים, גל' 642 ח' בסיוון תשס"ה, 15 ביוני 2005 , עמ' 84.

30
יהושע סובול
שלח מחזות לתיאטרוני ישראל, אך לא זכה לכל תגובה מצדם
ויסקי זה בסדר סובול יהושוע
ספרים נוספים של יהושע סובול בספריה החדשה: מחיר קטלוגי : 72
מחזה מאת יהושע סובול
הוא עוזר לקיטל לפתור את בעיית הסלקציה של הילד השלישי במשפחה אם כי חייבים להדגיש את הפתרון שמצא במשפחות בנות ילד אחד, או בהתמקחות על כל יהודי בסלקציה אחרת — עמ' 76