הר נבו. Stream רן הר נבו

ההבדל בין "הארץ" לבין "ארץ כנען" נחדד את ההבדל שבין התפיסה של "הארץ" הגדולה כמושג היסטורי ומדיני, לבין התפיסה של "ארץ כנען", כמרחב מקודש הנתינה התלויה בראיה כוללת את כל מה שנראה, כלומר כל הארץ, שהרי הראיה היא חזון לחזות בלבד, והיא איננה מוגבלת על ידי המציאות הממשית
מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם" י"א, כ"ד ארבע שנים אחר כך, היא נמכרה לענקית האינטרנט האמריקאית AOL ורן מונה לסגן נשיא בכיר עולמי לוידאו

Mount Nebo

כזכור המדרגה העליונה של מזבח המקדש נקראה אף היא הר-אל, והדימוי של החיות המוקרבות עליה מרמז על חיות המומתות על הר-אל והנשלחות לשמים.

30
מוצא השבטים
לצד הכנסייה, הוצב גם פסל נחש הנחושת המעוצב בצורת צלב
הר נבו ומידבא 1.04.2013
אם כך, יכול להיות שההוראה בספר דברים ל"ד, ו' : וְלֹֽא־יָדַ֥ע אִישׁ֙ אֶת־קְבֻ֣רָת֔וֹ עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה משקפת יראת כבוד למעמדו של משה בהיסטוריה של ישראל
פרשת פינחס
הציווי ליהושע - אמנם הציווי נזכר בפנחס ובהאזינו, אך לא כחלק מפרשת העלייה אלא בנפרד בפנחס - מייד לאחר הציווי למשה, ובסוף דברים - בפרק ל"ד פסוק ט', שני פרקים לאחר הציווי למשה בפרשת האזינו
הוא השמידו, כי הנחש הפך לחפץ שאותו עבדו גבולות הארץ - הארץ שאליה נאסר להיכנס בפנחס ובהאזינו היא הארץ שה' מנחיל את בני ישראל, שהיא ארץ כנען, בעוד שובאתחנן משה מבקש לבוא אל ה "ארץ הטובה אשר בעבר הירדן" כ"ה אבל היא איננה זהה לארץ שה' נותן לבני ישראל, שהיא כנראה גדולה יותר
העקרון שלמדנו מאברהם אבינו, שהורשת הארץ תלויה גם בראיה וגם בכיבוש, מתאים רק לתפיסה של "הארץ", ולפיה הארץ יכולה להיות גדולה או קטנה, בהתאם להתפתחות ההיסטורית לא הארץ שמתחלקת לשבטים, אלא הארץ המקסימלית עליה יכול עם ישראל לפרוש מצודתו מבחינה היסטורית

מוצא השבטים

אולם, קיים הבדל נוסף בין מותו של משה לבין מותו של אהרן.

3
פרשת פינחס
הזכות של עם ישראל על הארץ, לפי תפיסה זו, היא פוטנציאלית
מוצא השבטים
פסגת הר נבו והכנסיה הביזנטית
פרשת פינחס
The church is first mentioned in an account of a made by a lady in AD 394