הרב אליעזר מלמד. אליעזר מלמד

בדרך זו מנסה הרב מלמד לשקף על פי הבנתו את השקפת העולם של הציבור התורני, במובדל מן הציבור החרדי ומחלקים בציונות הדתית הישנה רוב גדול של עם ישראל — כולל החרדים והמתנחלים — יזדהה הרבה יותר עם הצבא, אם יהיה ברור שפקודותיו אינן סותרות את ההלכה וסמכותו אינה מנסה להתחרות בסמכותה
קבוצת רבנים, בהם הרב והרב , חתמו על מכתב המוחה על "פריצת גדרי קדמונים ביחס לרפורמים", מבלי להזכיר במפורש את הרב מלמד פירוש הדברים: אדם הלומד תורה ולא יודע את חכמות הטבע לא יוכל להבין חלקים נרחבים של התורה, אשר ידיעת חכמות אלו מבהירה

אליעזר מלמד

ב התפרסם מכתב של הרב במחאה על הפגישה, שבו טען כי הרב מלמד הוא "פורץ גדר" שגדרו כל גדולי ישראל לדורותיהם, וציטט מדברי ה שהורה רב שלא מציית לדברי גדולי הדור.

אליעזר מלמד
כך לדוגמה מבקר הרב את הכפיפות וההתבטלות של מוסדות חינוך לתוכניות לימודים חדשות שמכתיב בהשפעת האקדמיה
אליעזר מלמד
פסיקתו ברוב המקומות בהם אין מנהג מובהק תתייחס למנהג האשכנזים והספרדים
אליעזר מלמד
שמו אליעזר נקשר ברב , וכבר בנערותו למד אצל הרב צבי יהודה קוק
כמו כן, הכל מבינים שיש הבדל בין סירוב לפעול כנגד יהודים או כנגד ההלכה, לבין סירוב להילחם באויבי ישראל לדברי הרב מלמד, מול התרומה הציבורית בשירות הלאומי, ישנם גם חסרונות, כגון: פגיעה בבנות למשפחות עניות המתקשות לממן השכלה גבוהה לאחר נישואיהן, הקטנת הסיכויים להשלמת לימודים גבוהים ולמיצוי כישרונות והגשמה עצמית של הבנות וכן דחיית ודחיית הולדת ילדים
הרב דוחה את הטענה שכל עדה צריכה לנהוג על פי פסיקות של רבנים בני העדה בלבד, גם במקומות שאין מנהג עדתי מובהק גישת הרב מלמד לשילוב תורה ומדע מקבלת ביטוי במספר תוכניות הפועלות במוסדות הר ברכה, בהן תוכנית 'שילובים', המאפשרת לבוגרי ישיבות המשך התפתחות תורנית-רוחנית במהלך לימודיהם המקצועיים-אקדמיים, בעזרת שיעורים מותאמים, ועוד

אליעזר מלמד

ברוך ה' שזממו המתועב לא יצא אל הפועל במילואו, ונקווה שכל הפצועים יחלימו במהרה וישובו לאיתנם.

אליעזר מלמד
בעמדתו בנושא הפלות נעשה שימוש אף בין כותלי בית המשפט
אליעזר מלמד
בנוסף להצגת ההלכה מן הכלל אל הפרט ובקישור ההלכה לטעמיה הרוחניים מאופיינים הספרים בהתייחסות למנהגי
אליעזר מלמד
הוא נשוי לענבל , בתו של הצייר , ואב ל-13