עמותת לביא צהרונים. צהרוני כיתות ג'

התשלום יפרס ל-10 תשלומים שווים בהתאם לחודשי הפעילות המדריכים בעמותת לביא נבחרים לאחר תהליך של ראיונות עומק, דינמיקה קבוצתית, והם בעלי ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים
העמותה משמשת כזרוע ביצועית של ובעיקר של בעירייה, בתחומי ניהול והפעלת פרויקטים במערכת החינוך הפורמלי וה, בכל המגזרים ברחבי העיר ירושלים שימו לב — לא ניתן לרכוש פחות משלושה ימים בשבוע ולא ניתן להירשם להזנה בלבד

לביא

סיוע לניהול עצמי של מוסדות חינוך - סיוע למנהלי מוסדות החינוך במערב העיר בכל הקשור להפעלת ה במוסדות החינוך היסודי והעל יסודי ברחבי ירושלים ובכלל זה: ניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות בתי הספר, ההתנהלות כספית והעסקת כוח עזר פדגוגי.

16
צהרוני כיתות ג'
התכנים נקבעים בהתאמה לגילאי הילדים והרכב הקבוצה, כאשר הדגש החינוכי של אגף התוכניות החינוכיות של העמותה הוא על הצעת חינוך משלים שמפתח ומחזק בקרב הילדים ובני הנוער מיומנויות לחיים במאה ה-21
צהרוני כיתות ג'
ז וספח משפחה עם 3 ילדים 10% בגין הילד השני ו- 15% בגין הילד השלישי מותנה ברישום והשתתפות של כל הילדים בצהרון כיתות ג-ד, ובהצגת ת
צהרוני כיתות ג'
שעות פעילות מתום יום הלימודים עד השעה 16:30
צהרוני כיתות ג'-ד' תשפ"א הרישום הסתיים תיאור התכנית התכנית מאפשרת נגישות ואורח חיים, בעלת קשת רחבה של אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו: קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי, מתן מענה להורים כהזדמנות להשתלב בשוק העבודה, מסגרת למידה נוספת: תעסוקה חברתית, תמיכה והעשרה לימודית, דגש על איכות פדגוגית, ארוחה חמה, בריאה ומזינה העמותה מעסיקה כיום למעלה מ-6,000 עובדים ובעלת מחזור פעילות של כ-420 מיליון שקלים בשנה נכון לשנת 2020
אשר נמצא בקשר עם הנהלת בית הספר, ההורים וועד ההורים העמותה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם העירייה ועם

צהרוני כיתות ג'

במסגרות אלו ניתנים הרכיבים הבאים: ארוחת צהריים, פעילויות וחוגי העשרה וסיוע בהכנת שיעורי בית.

לביא
ח ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים הרישום הסתיים
צהרוני כיתות ג'
אנחנו פועלים מתוך אמונה בדרכה ומצוינות בעשייה
לביא
לאורך השנה מלווים באופן צמוד על ידי מנחות פדגוגיות מטעם