גולדה ראש פינה טלפון. 100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות

באותו מעמד הוקרן סרט של יעקב גרוס, סרט הקרוי "גולדה" דבר שני, אחרי שתגמרו את מה שתעשו בפראג, אני הייתי מציעה שחלק מכם יסע למחנות העקורים בגרמניה
עלתה לארץ לקיבוץ מרחביה עם מוריס בעלה דן כנר - מנחה: נמצאים אתנו כאן בני משפחת מאיר, אישי ציבור, מכרים, ידידים, אמנים, אורחים

100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות

הדובר הבא הוא מר דוד אשכול, כיום מנהל חברת לוגוס לתקשורת המונים, ובן כיתתה של שרה רחבי, והיה אם כך מבאי ביתה של גולדה.

9
100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות
התפעלות המארחים האפריקאים מגולדה היתה כנה
תפריט
האניה לא היתה כשירה לשיט
100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות
היא לא זכתה לחגיגות היובל
דן כנר - מנחה: הגברת נעמי צוקרמן
יושבים כאן נכדים וגם נינים אמרתי לגולדה, אם את תסעי במכונית שלי, אין שמץ של אפשרות שמישהו יראה אותך

תפריט

כך ניהלה את תהליך הממשל בגלגלה דברים על כוס תה או תוך כדי טעימה קלה ליד שולחן המטבח שלה.

26
100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות
100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות
100 שנה להולדת גולדה מאיר, היכל העצמאות