מספרים מרוכבים. מספר מרוכב

כיוון שה של כל מספר ממשי הוא , למספרים השליליים אין שורש ב לאור זאת, אין שוני אלגברי בהגדרתם הבסיסית, אך בהינתן בחירה של שתי יחידות אלו נוכל להגדיר את יחסי הגומלין לעיל
באותה עת נחשבו מספרים כאלה לא אמיתיים המספרים הוגדרו במפורש, בשנת 1572 על ידי

i (מספר)

אודות Emath האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008.

1
[סיכום] מספרים מרוכבים
} שקול לסיבוב המספר המרוכב בפאזה של 90 מעלות
[סיכום] מספרים מרוכבים
כמו כן, באמצעות ההצגה הקוטבית ניתן לפתור גם
מספר מרוכב
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית ל בגרות במתמטיקה או פיסיקה
המספרים המרוכבים נכנסו למתמטיקה באופן מלא בעקבות עבודותיהם של ו ב, בסיס המצבים של כל מערכת כלול ב מעל המספרים המרוכבים
המספרים המרוכבים נכנסו למתמטיקה באופן מלא בעקבות עבודותיהם של ו עם זאת, אם בוחרים באחד מהם להיות i, אז האחר הוא בהכרח המספר הנגדי וההופכי לו

מחשבון מספרים מרוכבים

בחירת השמות 'מספר מדומה' מול 'מספר ממשי' מקורה בחוסר האמון שניתן בתחילה למספרים המרוכבים ובתחושה שהם פחות מהמספרים הממשיים.

[סיכום] מספרים מרוכבים
במקום זאת, לפונקציות מרוכבות רבות ביניהן: שורש, לוגריתם ולפעמים אפילו חזקה מוגדרים שונים, כך שכל אחד מהם הוא
[סיכום] מספרים מרוכבים
ניתן לייצג מספרים מרוכבים בצורה על גבי ב
i (מספר)
לכל יש מרוכב שלא משפיע על גודל ה שלה אלא רק על "כיוון" הגל, ומאפשר לה עם פונקציות גל אחרות
החשיבות העיקרית של הוספת היחידה הדמיונית היא בעובדה שעל ידי הכללת היחידה הדמיונית כ שלה עם המספר 1 , לכל פולינום מדרגה n יהיו n שורשים מספרים מרוכבים שימושיים במיוחד גם בתיאור גדלים מחזוריים, ב, בתורת ה וב
אף על פי כן, ה למדידת גודל פיזיקלי מדיד מסוים היא תמיד ממשית ולא-שלילית לפרטים נוספים על הבנייה ראו ולהסבר כללי על שיטת הרחבה זו ראו

מספר מרוכב

מאוחר יותר התגלה, שלכל פולינום בעל מקדמים שהם מספרים מרוכבים יש שורש שהוא מספר מרוכב.

11
i (מספר)
תחושה זו אינה שוללת את תקפותם כמספרים, ובתקופות שונות שרר חוסר אמון גם ב, ואחריהם
מחשבון מספרים מרוכבים
המספרים הוגדרו במפורש, בשנת 1572 על ידי רפאל בומבלי
[סיכום] מספרים מרוכבים
לטיפול מלא בבעיית קביעת הזווית, ראו