עיריית נשר. רועי לוי (ראש עיר)

עד שנת היו לשכונות תל חנן, בן דור נשר וגבעת נשר ועדי קהילה נפרדים בני נשר הנשואים שהיו לוחמי ההגנה, גרו בצפיפות בצריפי ההורים בנשר ורצו להיכנס לבתים שהתפנו מתושביהם הערבים בתל חנן, נתקלו בהתנגדות של הסוכנות
בשטח בית הקברות קברים נוספים; כמעט על כולם אין שם המזהה את שם הנקבר למעט קבר אחד מעוטר שלידו נמצאת מצבה עם הכתובת הבאה: "זהו קברו של סבע אלחאג' פצ'ל קרמאן המנוח, נפטר ב־4 ב 1352, " רובה של השכונה בנוי בתים פרטיים אך יש בה אחדים

רועי לוי (ראש עיר)

בתים אלה לא היו קשורים לאגודה.

7
רועי לוי (ראש עיר)
גבולה של העיר מכיוון צפון־מערב לדרום לצפון־מזרח הם שדות הקיבוץ יגור ו
נשר (עיר)
במקום זה שכן בעבר מחנה צבאי בריטי שהיה בנוי מ אשר שימשו את בית הספר התיכון נשר
נשר (עיר)
רק בקטע המערבי של האזור המסחרי מהכביש העולה לשכונת בן דור ועד גבולה המערבי של העיר ליד ה משתרע האזור המסחרי במישור משני צידיו של כביש 752 הידועים שבהם הם , כלת לשנת , ו, אשר זכה ב בשנת "על בתחום ספרות הילדים"
אזור שטח בתי יאג'ור הועבר לקיבוץ יגור בשלב מאוחר יותר נהרסו הבתים והשטח הפך לשדות הקיבוץ זהו בית הקברות של יאג'ור

רועי לוי (ראש עיר)

על פי נתוני העירייה נכון ל־ , מספר תושבי העיר הוא 23,829 איש מחציתם נשים.

עיריית נשר
אחרי מספר שנים, עם הגידול במספר תושבי השכונה, הסכימה הנהלת המפעל להקצות לה מבנה בקצה השכונה
רועי לוי (ראש עיר)
בוואדי זה חיים גם חיות בר נוספות כגון אשר ניתן לראותן חוצות מדי פעם את כבישי שכונת גבעת נשר
רועי לוי (ראש עיר)
בימים הבאים התריעו הכול מפני אסון ההולך ומתקרב, אך בהנהלת בתי הזיקוק טענו שאין צורך בהתערבות הצבא או המשטרה