אינטגרציה פירוש. אבחנה מבנית

במקרים אלו נכנסת התרפיה הקוגניטיבית-התנהגותית לתמונה חומר שהודחק בעבר הרחוק עולה באופן מילולי וניתן לבחון אותו דרך מגוון מקרים שונים בהם בא חומר זה לידי ביטוי
פעולות הגנתיות ההגנות מונעות התפוררות ואיחוד בין עצמי ואובייקט סוגי הטרנספרנס הפרימיטיבים שמטופלים אלו מפתחים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית וצורת ההתמודדות עימם נובעים ישירות מהמאפיינים המבניים של יחסי האובייקט המופנמים שלהם

הבדלים בין טיפול קוגניטיבי התנהגותי לפסיכודינמי

ניתן להסיק כי בוחן המציאות שמור, בשעה שהמידע שמוסר המטופל מראה כי הוא אינו סובל או סבל בעבר מהלוצינציות או דלוזיות, או, אם הוא סבל מהלוצינציות ודלוזיות בעבר, יש לו כעת היכולת להעריך אותן במלואן, כולל היכולת להביע דאגה תואמת או מבוכה בקשר לתופעות אלו.

18
אינטרפרטציה
המחקר שלהם משקף את היעילות של גישה סטרוקטורלית לאבחנה המבדלת
הבדלים בין טיפול קוגניטיבי התנהגותי לפסיכודינמי
דבר זה הינו פשוט יותר בפרקטיקה, מאשר הוא נשמע במאמר זה
מה זה אינטגרציה? Integration
ישנם אופנויות ראשוניות שהן אוניברסליות וקשורות להשרדות חרדה ואחרות הן מינוריות וקשורות ללמידה של האדם עצמו
בתוך כל קבוצה ישנו מגוון שיטות טיפול ההעברה נתפסת ככלי טיפולי שכן היא מאפשרת גישה לדרכים בהן נחווה העבר מחדש ומשוחזר בהווה
מצד שני, יכולה להיות משמעותית גבוהה יותר מאשר בשיטות אחרות מאחר שבמקרה ומשתנה או מתווספת פונקציונליות חדשה, הדרך היחידה ליישם אותה תהיה על ידי מימוש silo אחר אותו הדבר לגבי תפיסתנו את האחרים

אבחנה מבנית

כפי שציינתי בעבודה קודמת 1975,1976 , למאפיינים המבניים של ארגון אישיות גבולי יש השלכות פרוגנוסטיות וטיפוליות.

6
שילוב מערכות
בהתחשב בכך שהמטופל מנסה בד"כ להציג את עצמו במיטבו בתוך סיטואציה חדשה ובמידה ודבר זה אינו מתקיים, ניתן לאבחן פתולוגיה אישיותית חמורה , על המאבחן להסיק שגם כשמתקיימת התנהגות בלתי תואמת באופן גס, וגם כמדובר בסטיות עדינות ומרומזות ממה שמוגדר כהתנהגות "נורמלית", הדבר דורש המשך חקירה ובדיקה בראיון האבחנתי
הבדלים בין טיפול קוגניטיבי התנהגותי לפסיכודינמי
אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, סוגים מסויימים של השמנה פסיכוגנית, וקלפטומניה עם דוגמאות אופייניות
אינטרפרטציה
מטרת הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מטרת התרפיה הקוגניטיבית-התנהגותית היא לתקן תהליכי עיבוד מידע שגויים ולעזור למטופל לשנות הנחות יסוד בהן הוא מחזיק, המשמרות התנהגות ורגשות לא אדפטיביים Corsini, 2000