תמר פטרוליום. תמר פטרוליום

החברה, תמר פטרוליום בע"מ, עוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל, ללקוחות תעשייתים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי
כמו כן, עוסקת תמר פטרוליום במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר

תמר פטרוליום

.

12
תמר פטרוליום
תמר פטרוליום
תמר פטרוליום

תמר פטרוליום

.

4
תמר פטרוליום
תמר פטרוליום
תמר פטרוליום